לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

מדור ימי הפסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

לוח סימני קריאת הפרקים שבספר מנורת המאור

29/04/2009
 • בראשית פרק ג
 • נח פרק יח
 • לך לך פרק קצד
 • וירא פרק קפו
 • חיי שרה פרק פד
 • תולדות פרק פו
 • ויצא פרק שלה
 • וישלח פרק לג
 • וישב פרק קפא
 • מקץ פרק קלג
 • ויגש פרק כב
 • ויחי פרק ריד

 

 • שמות פרק קנו
 • וארא פרק קע
 • בא פרק קכב
 • בשלח פרק רל
 • יתרו פרק קסג
 • משפטים פרק יד
 • תרומה פרק רמח
 • תצוה פרק צב
 • כי תשא פרק רלא
 • ויקהל פרק כי
 • פקודי פרק שלג

 

 • ויקרא פרק כד
 • צו פרק קו
 • שמיני פרק קפג
 • תזריע פרק פא
 • מצורע פרק קפ
 • אחרי מות פרק כט
 • קדושים פרק קסב
 • אמור פרק קסו
 • בהר סיני פרק מז
 • בחקתי פרק ד

 

 • במדבר פרק פח
 • נשא פרק ב
 • בהעלותך פרק נא
 • שלח לך פרק קכג
 • קרח פרק סה
 • חוקת פרק כז
 • בלק פרק רמה
 • פנחס פרק ז
 • מטות פרק שז
 • מסעי פרק שז

 

 • דברים פרק שז
 • ואתחנן פרק צו
 • עקב פרק צח
 • ראה פרק קצב
 • שופטים פרק רכב
 • כי תצא פרק רפח
 • כי תבוא פרק רפד
 • נצבים פרק רעה
 • וילך פ

 

 • ראש חודש פרק קלא, קלב
 • חנוכה פרק קלג, קלד
 • פורים פרק קלה, קלו, קלז
 • פסח פרק קלח, קלט קמ, קמא, קמב
 • שביעי של פסח פרק שג
 • חג שבועות פרק קמג, קמד, קמה
 • שלש דפורעניות פרק שז
 • בד' התשובה פרק רפח, רפט
 • ראש השנה פרק רצד, רצה
 • יום כפור פרק רצו, רצז
 • חג הסוכות פרק קמו, קמז, קמח, קמט, קנ, קנא
 • שמיני עצרת פרק קנג
 • יום טוב פרק קנד
 • שבת חול המועד (פסח וסוכות) פרק קנב

 

 • ענין מילה פרק עט, פ, פא
 • ענין בר מצוה פרק רל, רלא, רלב, רלג
 • ענין חתנים פרק קעג, קעד - רה, רו
 • ענין אבלים פרק רטז, ריז, ריח, ריט

עוד ...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן