לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ארכיון חדשות-1

עדכון אשמורות ושחרית בבתי כנסיות

לתועלת הרבים: עידכון און ליין כאן [הוספת תגובה] לזמני האשמורות ותפילת שחרית בבתי כנסת בלדי ושאמי.
נא כיתבו: שם בית כנסת, כתובת וזמני האשמורות והתפילה. ברוכים תהיו!.
29/08/2016
תפילת החמור

תפילת החמור

בעת שהתורכים נסוגו מצנעא לאזור שרעב, הם תפסו יהודים מהכפרים כדי שיסחבו את הציוד שלהם (התד"ל), יגררו את התותחים ויישאו את הפצועים באלונקות. רבים מהיהודים הללו מתו בדרך, חלקם נמלטו, והשאר ניצלו לאחר שבועות של גיוס ושעבוד.
29/08/2016

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש. מוגש בזה לציבור הלכות ומנהגים, לימי ראש חודש מתוך הלכה ומסורה קובץ ט' ניסן התשע"ב, [בקובץ מותאם להדפסה ביתית], כמנהגי אבותינו ק"ק תימן יע"א. מותר להדפיס לזיכוי הרבים, מאת מפעל ארחות הלכה. בברכת חודש טוב ומבורך.
28/08/2016
שרש המנהג - 13

שרש המנהג - 13

גליון מס' 13
28/08/2016
פירוש אור האפילה לפרשת ראה אנכי

פירוש אור האפילה לפרשת ראה אנכי

מוגש לפניכם פירוש אור האפילה לפרשת ראה אנכי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
28/08/2016
איגרת מהרי"ץ

איגרת מהרי"ץ

מאת: הרה"ג שאול רצאבי שליט"א. הלכות פסח חמץ ומצה עם ביאור דברי האיגרת.
21/08/2016

חומש ילקוט רועים

5 כרכים.
כולל בתוכו: קרא, רש"י מנוקד, תרגום, תיקון סופרים, הפטריות ותרגומן ומנורת המאור.
נוסף עליהם "ילקוט רועים" והוא אוסף פירושים מכתבי יד מחכמי תימן. ניתן להשיג את כל הכרכים למעט בראשית.
25/08/2016

קריאת התורה להאזנה ולצפייה

קריאת התורה לפרשת השבוע
25/08/2016
פרק צח לפרשת עקב

פרק צח לפרשת עקב

בקריאתו של ר' בועז גדקה הי"ו להאזנה, וכן הנוסח לצפייה מתוך ספר מנורת המאור עם הפירושים "נפש יהודה" ו"חק יעקב", הוצאת מכון "שתילי זיתים". האזנה עריבה.
25/08/2016

צנעא בירת תימן

24/08/2016
פירוש כסף צרוף לפרשת עקב

פירוש כסף צרוף לפרשת עקב

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת עקב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
24/08/2016
הקצין התימני והמטפחת

הקצין התימני והמטפחת

שלום בן הר"ר דוד הלוי מרמת עמידר 26 בר"ג סיפר. פעם אחת היו אנשים ערבים ויהודים ומקרובי המלך השתטחו על קבר הצדיק. והלכו לבהכ"נ במג'רבה שכונת הצדיק להדליק נרות.
24/08/2016

מתוך דיואן חפץ חיים בהוצאת האחים יוסף ושלמה מקיטון הי"ו

מבוא ותולדות רבי עמרם קורח הרב שלמה ב"ר יחיא קורח, מבוא והערות הרב יחיא בכה"ר נתנאל אלשיך זצ"ל.
23/08/2016
הספדים - הרה"ג פנחס קורח שליט"א

הספדים - הרה"ג פנחס קורח שליט"א

הספדו של הרה"ג פנחס קורח שליט"א
רב בית המדרש שערי הלכה, בני ברק
ומחבר הספרים בית מועד, ענף עץ אבות, אורח מישור ועוד
23/08/2016

בית יעקב לשליח ציבור

סידור לימות החול ולשבתות הכולל בתוכו: תפילת ראשי חדשים, סדר ברית מילה, קריאת התורה לשני וחמישי, סדר שלש רגלים, סדר פדיון הבן ועוד.
23/08/2016

לכה דודי תימני בבעלזא

ר' ירמי' דמן הי"ו מציג לכה דודי תימני בבית המדרש הגדול בעלזא בשכונת עזרת תורה בירושלים.
22/08/2016
פירוש חיי שלום לפרשת עקב

פירוש חיי שלום לפרשת עקב

מוגש לפניכם פירוש חיי שלום לפרשת עקב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
22/08/2016
העשיר הקמצן וגיסו של אלהים

העשיר הקמצן וגיסו של אלהים

העיר העשיר את אשתו משנתה ואמר לה: - פלונית. קומי! בא אלינו אורח נכבד, אורח חשוב. גיסו של... אמרה: - אני לא קמה עכשיו! שיבוא אפילו גיסו של אלהים... - הוא הוא שאמרת. גיסו של אלהים...
22/08/2016
מנהג קריאת מנורת המאור בשלושת השבועות

מנהג קריאת מנורת המאור בשלושת השבועות

מקובל לומר שמנהג תימן שבשלוש השבתות של בין המצרים קוראים במנורת המאור את שלושת חלקי פרק שז. האמנם זהו המנהג הפשוט? האם במחוזות אחרים יש מנהגים שונים? ובכלל, עינינו הרואות שגם לאחר חלוקה זו, החלק הראשון והאחרון הם ארוכים פי שניים מפרק ממוצע... האם ישנה חלוקה אחרת? תשובות על שאלות אלה ואחרות תמצא במאמר המצורף המעובד מתוך המבוא והמפתח של מנורת המאור עם הפירושים נפש יהודה וחק יעקב - הוצאת שתילי זתים.
21/08/2016

שיעור בימים אילו ימי החופש רבים ההולכים לים או למעיין לבריכה

בימים אילו ימי בין הזמנים, רבים ההולכים לים או למעיין, לנוח קמעה.היום כבר התעוררו כמה ספיקות בענין, הים נעשה מזוהם מאד. ויש גם לחוש לקרינה מהשמש. ועכ"פ רבים הם ההולכים.והנה רבים הם הקובעים את עצמם למספר שעות בים ומביאים עימם פת, ורוצים ליטול ידיהם, אבל אין במקום נטלה מסודרת,והשאלה כיצד יש לנהוג ע"פ ההלכה.
21/08/2016

קריאת התורה להאזנה ולצפייה

קריאת התורה לפרשת השבוע
18/08/2016

פרשת ואתחנן

18/08/2016

מאמרים וכתבות

המראה המרהיב, כל שנה בלילי ששי בחודש "אלול", לראות המוני בית ישראל מטף ועד זקן, טלית ותפילין בידיהם, מדירים שינה מעיניהם ונוהרים מכל קצוות הארץ, בשעה 3:00 בלילה לעבר מנהרת הכותל המערבי. היה די בכך להעיר את האדם מתרדמתו ולהזכירו, "אלול".
17/08/2016
תזכורת אחרונה - נופש תורני

תזכורת אחרונה - נופש תורני

בימים חמישי, ששי, שבת קדש ואתחנן ויום ראשון בין התאריכים י"ד - י"ז אב תשע"ו (18-21.08.15 למניינם)בבית ההארחה "כרמל"
16/08/2016
העני ששלח מכתב אל הקבה

העני ששלח מכתב אל הקבה

ספור זה קבלתי בעל פה מאחד מזקני יהודי תימן.
תדהמה כבירה הכתה את הקברן הממונה על בית-הקברות, כאשר יום אחד מצא בתוך זר עשבי בשמים הנקראים "ריחאן" שהונחו על גופתו של מת, מכתב הכתוב בכתב יד פשוט. כאשר סיים הקברן את קריאת המכתב עד תומו נבוך כפי שלא היה מעודו, הואיל והמכתב מיועד היה, לא פחות ולא יותר, אלא אל הקב"ה, וזה לשונו:
17/08/2016

מפטיר, כמה פיסוקים?

המנהג הקדמון בתימן היה שבסוף כל חומש קורא המפטיר חמישה פסוקים. יש לנו עדות על מנהג זה בתימן מלפני כ-600 שנה במדרש הביאור.מנהג זה היה נוהג עד הדור האחרון בבית הכנסת בית אלאוסטא ובבית הכנסת אלשיך בעי"ת צנעא, ובעוד בתי כנסיות ברחבי תימן.
16/08/2016
בענין תקיעת שופר כאשר מקצתה נעשית בחיוב ומקצתה שלא בחיוב

בענין תקיעת שופר כאשר מקצתה נעשית בחיוב ומקצתה שלא בחיוב

והנה נחלקו הראשונים בסוגיא אם רבה מדבר באופן שיש רק שיעור תקיעה, ומקצתה בפסול, או שמדובר שיש תקיעה חוץ מהמקצת תקיעה שהיא בפסול
16/08/2016
מאמר מקיף על כשרות השופר והידורו, ומנהג תימן בזה

מאמר מקיף על כשרות השופר והידורו, ומנהג תימן בזה

מאמר זה עיקרו נד' בהלכה ומסורה מס' 8 וכאן מובא בגירסא מתוקנת עם הוספות, ותמונות צבעוניות ומוחשיות.
15/08/2016
העז והקמיע

העז והקמיע

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א
15/08/2016

פרשת ואתחנן

ענף חיים - לרבי אברהם חיים אלנדאף זצ"ל
מקום מקדש - לרבי חיים סנוואני זצ"ל
קייץ המזבח - לרבי חיים כסאר זצ"ל
15/08/2016
מדרש איכה רבה עם פירוש דורש ציון

מדרש איכה רבה עם פירוש דורש ציון

חדש!!!
הגיע לחנות הספר החדש "מדרש איכה רבה עם פירוש דורש ציון" שנהגו ללומדו בקהילותינו בתשעה באב. המדרש מפורש בפירוש חדש על ידי הרב אליקים צדוק, ומנוקד על פי מסורת יהודי תימן.
לתועלת הגולשים אנו מעלים כמה דפים לדוגמה מהספר.
14/08/2016

הפטרת "ואתחנן" להאזנה!

"נחמו נחמו עמי..." מאת הרה"ג יהודה גמליאל הי"ו ור' חיים אסנפי הי"ו כולל מפטיר, פורסם באתר לעילוי נשמת אביו הרב יוסף זצ"ל אסנפי ואמו שרה ע"ה. תנצב"ה.
14/08/2016

קטעי קינות נדירים!

לפניכם קטעי קינות לתשעה באב [הקלטה לפי עשרות שנים] מאת מארי עזרי חובארה הי"ו, שלום צברי ז"ל ועוד...באדיבות ר' יצחק סיאני הי"ו מו"ל חומש "שילה" 054-630-32-38
14/08/2016
זמן מילה בתשעה באב ובשאר ימות השנה

זמן מילה בתשעה באב ובשאר ימות השנה

מהו זמן מילה בתשעה באב ובשאר ימות השנה, ומהו הדין לגבי מילה בתשעה באב שנדחה. מאת הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א, רב ק"ק "שתילי זיתים" ראש-העין, מחבר ספר "שתילי זיתים".באדיבות מערכת "אורחות הלכה".
12/08/2016
גלות השכינה

גלות השכינה

במדרש רבה איכה פ"א אות כ"ד: "בכו תבכה בלילה", למה בלילה? לפי שאין קול הולך אלא בלילה לכך נאמר בלילה. א"ר אייבו לילה מושך עמו קינה, מעשה באשה אחת...
12/08/2016

וידאו: קינות לט"ב - שרעב

מאת דורון משולם שרעבי הי"ו מארצות הברית, מוקדש לעילוי נשמת אביו אפרים בן נסים ז"ל נלב"ע ר"ח מרחשון תשס"ט, תנצב"ה.
11/08/2016
פרק שז לשבת שלישית של בין המצרים

פרק שז לשבת שלישית של בין המצרים

בקריאתו של ר' בועז גדקה הי"ו להאזנה, וכן הנוסח לצפייה מתוך ספר מנורת המאור עם הפירושים "נפש יהודה" ו"חק יעקב", הוצאת מכון "שתילי זיתים". האזנה עריבה.
11/08/2016

קריאת התורה להאזנה ולצפייה

קריאת התורה לפרשת השבוע
11/08/2016
שומרון קול תתן...

שומרון קול תתן...

קינה - "שומרון קול תתן..." מתוך קינות לתשעה באב, נוסח תימן - תשע"ב
10/08/2016

תשעה באב - לאחר פרשת 'אלה הדברים'

בפרשת דברים- משה נושא דברי תוכחה לעם:

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין- תופל ולבן וחצרות ודי זהב.."

[דברים א,א]

ובהמשך הנאום אומר משה:"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם.." [שם א,י"ב]


השאלות הן:

א]מה הם סוגי התוכחה השונים ובאיזה סוג תוכחה- נוקט משה ?

ב] מי היו הנביאים הנוספים שניבאו בלשון:"איכה"?

ג] מה הקשר בן דברי משה לתשעה באב?
10/08/2016
בענין שירה וניגון בזה''ז

בענין שירה וניגון בזה''ז

בענין שירה וניגון בזה''ז מאת הרב עזרא קרואני שליט"א, מתוך הלכה ומסורה י"ד. באדיבות ארגון "ארחות הלכה".
9/08/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת דברים

פירוש קיץ המזבח לפרשת דברים

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת דברים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
9/08/2016
הילד המושיע

הילד המושיע

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א
8/08/2016

סט מגילת איכה וקינות לתשעה באב

2 דיסקים
8/08/2016

מידי שנה קינה

וידאו קינה לתשעה באב 'מידי שנה קינה' (ניגון צנעני) בלווי תמונות, מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.
7/08/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת דברים

פירוש משכיל דורש לפרשת דברים

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת דברים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
7/08/2016

קריאת התורה להאזנה ולצפייה

קריאת התורה לפרשת השבוע
4/08/2016
פרק שז לשבת שנייה של בין המצרים

פרק שז לשבת שנייה של בין המצרים

בקריאתו של ר' בועז גדקה הי"ו להאזנה, וכן הנוסח לצפייה מתוך ספר מנורת המאור עם הפירושים "נפש יהודה" ו"חק יעקב", הוצאת מכון "שתילי זיתים". האזנה עריבה.
4/08/2016

לשון לימודים מתוך החוברת החדשה "מתוקים מדב"ש" על ספר איוב

כולל: איוב - לאור מדרשי חז"ל, דמות איוב - תולדותיו – והנסיון, לחשיבות טעמי המקרא - פיסקי טעמים - נגינות בלימוד והבנת ספרי "אמ"ת". יצא לאור תמוז תשס"ז, לזכרו של הרב המחבר דוד ציוני -סיאני זצ"ל.
3/08/2016
נופש תורני

נופש תורני

בימים חמישי, ששי, שבת קדש ואתחנן ויום ראשון בין התאריכים י"ד - י"ז אב תשע"ו (18-21.08.15 למניינם)בבית ההארחה "כרמל"
3/08/2016
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
אתר מסורת
קודש לכל חי
החנות
מנורת המאור שתילי זיתים