לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

ארכיון חדשות-1

חדש באתר! קטע גמרא קידושין-עא-עמוד-ב

מאת הרה"ג יעקב מועלם שליט"א רב בעיר רחובות בקריאה המקורית של ק"ק תימן, כולל טקסט הגמרא, ניתן לעקוב אחר המילות...20/9/2012

עלון האיחוד - בתי הוראה

בהלל והודאה להשי"ת הננו להביא לידיעת צבור בני התורה והקהל הקדוש די בכל אתר ואתר על קיומם של בתי הוראה שע"י "איחוד בני התורה" בפריסה ארצית בהם ישיבו לשואליהם דבר ה' זו הלכה...20/9/2012

עלון שתילי זתים חודש תשרי

מהות בקשת סליחה, פנינים לחג סוכות, אין מוחלין לאדם אלא בפניו מתורת בעל מדרש חמדת ימים, ועוד... 21/9/2012

ברוך דיין האמת

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של הצדקת שנזדככה בייסורים מרת רומיה יצחק ע"ה אמו של הרה"ג אמנון יצחק שליט"א מגדולי מחזירי התשובה, הלוויתה תצא הערב מוצאי שבת 'וילך' מבית החיים' שמגר' להר המנוחות בירושלים. תנצב"ה.22/9/2012

עצרת סליחות מרכזית בעיר גדרה

בהשתתפות הרה''צ רבי אבנר עפג'ין שליט''א, ברוכים הבאים! מקום מיוחד לנשים... 23/9/2012

חדש באתר! אשמורות מאת רבי זכריה יצחק זצ"ל

הוקלט בשנת ה'תש"ע בבית כנסת "משכן אהרן" בית וגן ירושלים, תנצב"ה...23/9/2012

רבני תימן נגד 'התימנה'

רבני ראש העין ובראשם המרא דאתרא הגאון הרב עזריה בסיס שליט"א, יצאו ב'קריאת קודש' נגד מופע "התימנה" המתקיים ע"י עיריית 'ראש העין' . חל איסור חמור ונורא להשתתף במופע, כותבים הרבנים בכרוז מיוחד. 24/9/2012

דברי התעוררות

דברי התעוררות ליום הכיפורים הבעל''ט מאת הגאון רבי שלמה קורח שליט''א... 24/9/2012

למען נחדל מעושק ידינו [מתוך תפילת נעילה]

הלכות גניבה וגזילה - לפי שאין יום הכיפורים מכפר על הגזל ועל עברות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. לפיכך, אם יודע בעצמו שיש בידו גזל ...25/9/2012

קטעי פיוטים ותפילות ליום כיפור

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א לך אלי תשוקתי, שמע קולי, יראים שלחוני, כל נדרי, ואני ברוב חסדך - נצ'ד אלרחמים, סדר העבודה ועוד...25/9/2012

קונטריס האתרוג התימני, להורדה!

חקרי הלכה ובירורי סוגיות, ראיות חזקות והוכחות עצומות, כי בזמנינו רק האתרוג התימני הוא הכשר לכולי עלמא וללא שום חשש הרכבה. מחולק לששה ענפים ועשרים עלים...26/9/2012

"האתרוג שלי"

תמונות של אתרוגים מגולשי נוסח תימן - המעוניינים שתמונות אתרוגיהם יופיעו כאן נא לשלוח לכתובת nosachteiman@gmail.com

פרפראות לחג הסוכות

סיפר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א מעשה מעניין וזה לשונו, זכורני כשנסעתי לישיבת מו"ר הגאון רבי אהרן קוטלר זלה"ה, היה סמוך לחג הסוכות, ונטלתי עמי אתרוג גדול ביותר. כשהראיתי לו, אמר לי עכשיו אפשר להבין יותר מה שאמרו בסוכה (דף מ"ח ע"ב), מעשה בצַדּוּקִי אחד שניסך על־גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן, ואותו היום נפגמה קרן המזבח. באתרוגים כאלה נפגמת קרן המזבח.29/9/2012

חוברת הלכה ומסורה - קובץ י"א

חוברות הלכה ומסורה י"ל ע"י מפעל "ארחות הלכה" לאור משנת רבינו מאור הגולה כמוה"ר דוד משרקי (מזרחי) זיע"א...1/10/2012

חדש! מנורת המאור עם פירוש נפש יהודה

הופיע הספר שרבים ציפו לו: מנורת המאור עם פירוש נפש יהודה בעריכה חדשה על ידי הרה"ג רבי נתנאל אלשיך שליט"א...2/10/2012

מדור הושענא רבה

וידאו: ליל החיתום, קטעי תפילה והושעות לליל הושענא רבה, הלכות שניים מקרא ואחד תרגום, אדרא זוטא קדישא, ליל הושענא [וידאו קצר], הלכות הושענא רבה...5/10/2012

חדש באתר! קריאי מועד - כל ספר דברים למעלה משעתיים

ביום שביעי של־סוכות, שהוא הושענא רבה, נוהגין להיות ניעורים כל הלילה לעסוק בתורה. בתחילה קוראים כל ספר דברים (ופרשת וזאת הברכה, נוהגין לקרותה אז שמו"ת לצאת ידי חובה). מצורף קריאת כל ספר דברים להאזנה ולהורדה!. 5/10/2012

ששי לפרשת וזאת הברכה מילדי נוסח תימן

אם לא עכשיו, אימתי? נא הקליטו את ששי של בינכם, כתבו שם הילד, גיל, וכתובת ושילחו אלינו, ונפרסמו באתר!.6/10/2012

וידאו: פיוט אצולה לפנים

בהכנסת ס''ת של משפ' בשארי משעריה פ''ת לבית כנסת "שערי צדק", ביום רביעי ערב חג שבועות במעמד הרבנים הגאונים הרב יונתן אדואר שליט"א והרב אבישי שלמה שליט"א.6/10/2012

פיוטי שמחת תורה

חוברת פיוטי שמחת תורה בתוספת ביאור המילים הקשות, הוצאת מכון פעולת צדיק.6/10/2012

תיקון הגשם "שפעת רביבים"

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
מאת ר' שלמה קיסר הי"ו
האזנה נעימה!
7/10/2012

פיוטים וקטעי תפילה לשמחת תורה

אנא משה רחימא, אשירה לאהוב, אשר בגלל אבות, ההרים והגבעות כי בשמחה תצאו ועוד... מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א. 7/10/2012

מדור תיגאן וחומשים

מתחילים את התורה מחדש עם מבחר גדול של תיגאן וחומשים. לימוד פורה!!...8/10/2012

אכילת אתרוג חי

מצורף כאן מקורות בדברי חז"ל והפוסקים לאכילת אתרוג כשהוא חי, ברכתו בורא פרי העץ, ואין מברכין עליו שהחיינו כשאוכלין אותו, לפי שהוא דר באילן משנה לשנה.8/10/2012

חידושים לפרשת 'בראשית' ממארי יחיא אלשיך זצ"ל

אלה תולדות השמים וכו'. לפי שבכאן רצה לבאר על ענין יצירת האדם לפיכך חזר ואמר אלה תולדות השמים. ד"א לפי שעיקר בריאת העולם הוא שיבא האדם ויקיים התורה שעליה נאמר אם לא בריתי יומם ולילה וכו'...8/10/2012

מעמד סיום הש''ס ושמחת בית השואבה בני ברק

שהתקיים בחוהמ''ס סוכות באולמי ארמונות חן בבני ברק שאורגן ע''י קהילת חניכי הישיבות בארה''ק בנשיאות הגר"ש קורח גאב''ד בני ברק...9/10/2012

ישיבת ראש חודש מרחשון תשע''ג

שתיערך אי"ה ביום שליש ל' תשרי תשע"ג במרכז קהילתי "מקור חיים" רח' בן שלום 25 פתח תקוה 111 נתניה בנושא: גלות וגאולה... 9/10/2012

מנורת המאור עם פי' נפש יהודה וחק יעקב

מהדורה זו כוללת את המבואות הנרחבים ועונה על בקשתם של גבאי בתי כנסת החפצים לרכוש כמות ספרים מספקת לכל המתפללים, ואשר תוכל לשכון כבוד ברווח בספריות בתי הכנסת ובתאי המתפללים.10/10/2012

סיקור שמחת בית השאובה במוצאי חג הסוכות, התשע"ג

במעמד מרומם, נשגב וקדוש ו"ברוב עם הדרת מלך" ובהשתתפות רבנים אישים רבים התקיימה במוצאי חג הסוכות (תשע"ג) שמחת בית השאובה וחלוקת פרסים יקרי ערך ומלגות לאברכים ותלמידים מצטיינים בלימוד תורתנו הקדושה...11/10/2012

פרפראות על ספר בראשית

אם יש בידך עוד חידושים על פרשת שבוע מחכמי תימן שלח אלינו, ונפרסמם לתועלת הרבים. 11/10/2012

חנוכת בית הכנסת והכנסת שני ספרי תורה

חנוכת בית הכנסת "ריח הלבנון" בקרית נטפים והכנסת שני ספרי תורה יתקיים אי"ה ביום חמישי ב' מרחשון תשע"ג ברוכים הבאים!...14/10/2012

מסלול מבחנים על ש"ע המקוצר

בשמחה הננו להודיע כי נפתח מחזור חדש של מבחנים מסלול חדש על ספר ש"ע המקוצר חלק ג אורח חיים - מחזור ה- 30 חורף התשע"ג...14/10/2012

הכנסת ס"ת לבית הכנסת "אשל יצחק" פ"ת

בעז"ה, ביום שלישי ל' תשרי תשע"ג, א' דר"ח מרחשון יתקיים טכס הכנסת ספר תורה לבית הכנסת "אשל יצחק", שכונת עין גנים, פ"ת תרומת הגב' אורה פריג' לעילוי נשמת ביתה אסתר ז"ל שנפטרה בטרם עת...15/10/2012

ישמח לב מבקשי ה'

הדים נרחבים בקרב האברכים בני התורה והציבור הרחב עם הקמת רשת בתי ההוראה שע"י "איחוד בני התורה" ברחבי הארץ בנשיאות גדולי ומורי יהדות תימן בהם משמשים בקודש למעלה משלושים תלמידי חכמים מורי הוראה בישראל ובימים אלו שוקדים על בפתיחת תכנית להכשרת מורי הוראה בענייני טהרה, בדיקת סת"ם, בדיקת ארבעת המינים, ומכירת חמץ בפסח...16/10/2012

אזכרה וערב לימוד בנהריה

במלאות י"ב שנים להסתלקותו של מורנו ורבנו מארי אברהם ב"ר אהרן שוקר זצוק"ל תתקיים אזכרה וערב לימוד. ביום רביעי א' חשון תשע"ג בביה"כ תפארת ישראל" ברחוב הרב מימון 6 נהריה. במעמד רבנים ואישי ציבור, וזכותו תגן עלינו . אמן.16/10/2012

השלבים להכנת המכוואט

11 תמונות להכנת ה"מכוואט" [אצבע המשמשת לעקוב אחר המילים בקריאת התורה]. ערך וצילם הראל ב. 17/10/2012

מדור חדש "רבני ומאורי העדה"

בשעט"ו שמחים אנו להגיש בפניכם מדור חדש "רבני ומאורי העדה" בו מכונסים קורות ותולדות חייהם של עשרות רבות מגדולי רבני ק"ק תימן יע"א בכל הדורות.
16/12/2012

מזמור שיר חנוכת הבית

פרק ל' בתהלים יש נוהגים לאמרו לאחר אמירת הנרות הללו... הקריאה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
7/12/2012

סדר הדלקת נרות חנוכה להורדה

מוגשים לפניכם שני סדרי הדלקת נרות חנוכה להורדה, אחד בנוסח בלדי והשני בנוסחים שאמי ובלדי.
7/12/2012

בירור גרסה במסורת תימן

בירור גרסה במסורת תימן והיה בכזיב - פִּסקַת. כצ"ל והוא שם מקום ולא פְּסַקַת המופיעה בפרשתינו מאת: השה"ט אדם בן נון הי"ו.
7/12/2012

מאי חנוכה

היום נר ראשון שלחנוכה מוגשים לפניכם שני מאמרים נרחבים על מהות חג החנוכה מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א.
8/12/2012

הערה לעיון בנוסח על הניסים

הערה לעיון בנוסח על הניסים - מתוך הלכה ומסורה מס' 5. יש להעיר הערה מעניינת לעיון שהעירנו ת"ח ויר"ש מובהק בגירסת נוס' על הניסים שבנוסחתינו בנוס' הבלדי...
8/12/2012

היום יתקיים מעמד מיוחד ''להודות ולהלל''

היום מוצ''ש פר' וישב נר ראשון שלחנוכה, יתקיים אי''ה שיעור מיוחד לרגל ימי החנוכה הבעל''ט ,מאת מרן הגר''ש קורח שליט''א בשעה 21:00 בדיוק בלווי שירה וזמרה, הציבור מוזמן.
8/12/2012

בדין הדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבה

ביאור שיטת רבותינו כמוהר"ר חיים כסאר זיע"א, וכמוהר"ר יוסף צובירי זיע"א בדין הדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבה.
9/12/2012

מהדרין בנר חנוכה

היום אור לנר שני שלחנוכה מגישים אנו לפניכם מאמר העוסק במצות הידור נרות חנוכה שמצינו בכך דבר שאין דומה לו בשאר מצוות. מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א.
9/12/2012

קריאת התורה לימי חנוכה

קורין בכל יום, תלתא גֻּברי, בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשוא. הקריאה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.
9/12/2012

מגילת בני חשמונאי (מגילת אנטיוכס).

על פי מנהג יהודי תימן המקורי. כולל קרא ותפסיר, הקורא: מארי סאלם ן' סלימאן אלכהן יצ"ו, מנהג זה נשתכח עוד בתימן לפני כמאתיים שנה ודיסק זה יו"ל להחזיר עטרה ליושנה.
10/12/2012

חדש בחנות! התכלאל המדעי המהודר

סידור תכלאל בכרך אחד המקיף את כל תפילות השנה בתוספת ביאור נרחב על התפתחות נוסח התפילה בתימן, ספר זה הוא המסקנות בלבד של המחקר המקיף שנמשך 20 שנה ע"י ד"ר משה גברא הי"ו.
10/12/2012

שו"ת בנושא חנוכה מתוך הספר החדש "תשובות הרב קאפח"

שו"ת חנוכה מתוך הספר החדש "תשובות הרב קאפח" המבאר את תשובותיו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל, מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א
9/12/2012

החיים והשלום - רמזי חנוכה

מקבץ גדול מאוד של רמזי חג החנוכה מתוך החיבור "החיים והשלום" למו"ר חיים קורח זצ"ל.
10/12/2012
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
אתר מסורת
קודש לכל חי
החנות
מנורת המאור שתילי זיתים