לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

אוי לך ארץ שמלכך נער

4/08/2013

ציבור שומרי המצוות בישראל, בעידן שלאחר בחירות תשע"ג, צפוי להתמודד עם ניסיונות למחטפים בנושאי דת ומדינה, אשר יגרמו כך להערכתם, לשינויים גדולים בזהותה היהודית של מדינת ישראל.
עשרות שנים של הסתה תקשורתית 'מן הגורן ומן היקב', מביאה אל סף ביתנו 'עולם אחר' 'יהדות אחרת'. הסטאטוס קוו הדתי של ימי ראשית המדינה 'ראשית צמיחת גאולתנו', עומד בפני שבירה, נכון יותר הרס וחורבן.
בקונסטלציה הפוליטית החדשה, זו מושפעת ע"י ה'משולש הקדוש', הצלע הראשונה נותנת הלגיטימציה, היא אישיות רבנית
אורתודוקסית
לכאורה - שר החינוך, הצלע השנייה ראש מפלגה אורתודוקסית ה'בית היהודי', הצלע השלישית ראש מפלגת 'יש עתיד' שמבקש ל'הציל' את היהדות מידי החרדים. שלושתם כוונתם מוצהרת, לחולל שינויים מהותיים בתפיסת הדת במרחב הציבורי והפרטי.
לשיטתם, לרבות של שר החינוך שי פירון, יש מקום לפתיחות במרחב, גם לקונסרבטיבים, ואפילו גם לרפורמים! למרות ששר החינוך פעל ופועל בקהילה
אורתודוקסית
. ואלה ה'רעיונות', תחת הכותרת של 'חופש הפולחן'.
נראה שבכוונתם, לעבוד ביסודיות ובחדשנות.
לעת עתה, בתקציב המדינה לשנת 2014, תקציב החינוך במגזר החרדי, צמח בעשרות אחוזים!
במקביל, כבר בתחילת הקדנציה, יש מי שפועל בנחרצות במשרד החינוך כבר עתה, להקים מערכת חינוך חרדית אלטרנטיבית, מתוקצבת ובחסות ממלכתית. לכשתושלם הקמת המסגרת, יפעלו פעם בשיטת ה'גזר' ופעם בשיטת ה'מקל', במטרה לשכנע מנהלי בתי ספר ותלמודי תורה לעבור למסגרת ממלכתית מסודרת ו'מצפרת'.
ה'מקל', יתבטא בשנת התקציב 2015 או בזו שלאחריה 2016, בצמצום תקציבי בתי הספר של חינוך העצמאי ושל מעיין החינוך התורני בעשרות אחוזים, כפי שכבר הוצהר! מכשלות האחרות בדמות ליב"ה ובחינות מיצ"ב, יביאו לדעיכה, וממנה לקריסת מערכות החינוך העצמאיות במתכונתם העכשווית, כך תקוותם.
את שיטת ה'חילון הזוחל' החלה למעשה כי"ח 'כל ישראל חברים' מיסודה של חברת אליאנס הצרפתית כבר לפני למעלה מ-100 שנים במיוחד באירופה. והיום כאז באמצעות פיתויים חומריים, הוכנסו לימודי ליב"ה והשפה הצרפתית למסגרות הלימוד הדתיות. ממסגרות הלימוד של כי"ח יצאו בוגרים 'חופשיים' מדת, מעורטלים מקיום תורה ומצוות.
כבר בשנותיה הראשונות של המדינה, גדולי ישראל ובראשם החזון אי"ש ולאחריו מרן הרב שך זצ"ל הזהירו ברוח קודשם, מתוך ראיה למרחוק, את ראשי החינוך העצמאי ואת מנהלי תלמודי התורה והישיבות, לא להסתמך במימון השוטף, יתר על 20% מהתקציב הכללי.
ראשי החינוך העצמאי ומאוחר יותר ראשי רשת מעיין החינוך התורני, העדיפו ב'חוכמתם' להתעלם, וכן להתבסס על תקציבי המדינה. ראשי החינוך משני הזרמים שאפו להגיע ל-100% מימון מהמדינה.
ועתה, באין יכולת עצמאית להחזיק את הרשתות, כולנו צפויים לשלם תרתי משמע על מחדלי העסקנים!
ה'גזר', כל מוסד בית ספר או תלמוד תורה שיפרוש מהחינוך העצמאי ומעיין החינוך למסגרת ה'חרדית ממלכתית', יזכה למימון מלא ומפנק. וההורים, רבים הנאנקים על תשלומי 'חובה' ו'רשות' בבתי הספר אלה הפרטיים למעשה, יזכו להקלה ולתשלומים מועטים ואם בכלל.
החינוך התורני המקורי, ללא תוספות וללא שינויים, הוא נשמת אפה של היהדות הצרופה. כל מהות עולם התורה נטוע עמוק בלימוד תינוקות של בית רבן, כי באין גדיים, אין תיישים!
שר האוצר יאיר לפיד ושר החינוך שי פירון, שלהערכתי אינם צוררי חרדים לתיאבון במודע, מבקשים לשיטתם להיטיב עם משפחות החרדים. בהקניית ידע שיוציא את החרדים כקהילה ממעגל העוני וכו'. אך נקודת המוצא במבטם של צמד צעירים יומרני זה על עוני החברה החרדית, הוא שגוי.
כלכלת העולם המערבי לרבות זו שבישראל, מבוססת על צריכה מופקרת ומיותרת, על נהנתנות ומימון תרבות פנאי, יקרה תקציבית וחלולה להחריד רוחנית.
כל תחשיב הוצאותיו של בן הקהילה חרדית בנוי אחרת בתכלית. העדפות בן הקהילה גם הם שונות. הניסיון לגזור גזירה שווה בין הציבור החילוני לזה החרדי, אין לו מקום ונידון מראש לכישלון!
אין מקום להשוואה!
אין ספק שקיים רצון מצד השרים לפיד ופירון להביא לשינוי אורחות חיי החרדי הממוצע. תקוותם, שבסופו של תהליך תשתנה החברה החרדית ו'תתקרב' לאוכלוסיה הכללית, כפי שקיים בקרב הדתיים לאומיים לייט, שרבים מהם מעורים בחיי הקהילה הכללית, עד כדי אבדון הזהות הייחודית שהתבטאה בעבר בשמירת מצוות קפדנית וכו'.
עם ישראל ידע בעבר ניסיונות קשים ואף התמודד עם משברים גדולים ויכול להם! אין ספק שגם ניסיון זה נצלח, רק השאלה, בכמה מבנינו נצטרך לשלם בזו המערכה!

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
2. א. (12/09/2013 12:59:33)
1. סאלם עואץ' (5/08/2013 20:44:59)
מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן