לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש אור האפילה לפרשת נשא

27/05/2015
פירוש אור האפילה לפרשת נשא

נשא את ראש בני גרשון, הזמן המובחר בחיי האדם הוא עשרים שנה והוא מבן שלשים ועד בן חמשים והוא הזמן שבו יעמוד האדם בלי תוספת בלי חסרון לפיכך נבחר זה לעבודת המקדש והם האנשים המיושבים במצבם המושלמים בכחם. וכל הספירות האלו בגלל המשמרות לפי שמשה רבנו חלק אותם משמרות משמרות וכיון שבא דוד המלך ושמואל החוזה תקנו אותן עשרים וארבע משמרות, הכהנים כ"ד משמרות והלוים כ"ד משמרות ונתנו עליהם ממונים, וקראו לכל משמר בשם הממונה שעליו יהוידע יהויריב, והמשמר שתחת יהוידע נקארת משמרת יהוידע וכן שאר כל המשמרות. עשרים וארבעה חלונות היו במקדש ובהן בגדי כהונה ועל כל חלון כתוב שם הממונה שעליו וכל משמר שיעמוד קוראין אותו בשם אותו הממונה ואפילו לאחר מותו, וילבשו המחלצות כל משמר מחלונו ששמו כתוב עליו. על פי ה', פקד אותם משה איש איש על עבודתו ועל משאו, ואפילו הלוים זה עם זה לא יתעסקו זה בעבודת האחר כמו שהדגימו בר' יהושע ור' יוחנן.

חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה