לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

פירוש אור האפילה לפרשת ויצא

מוגש לפניכם פירוש אור האפילה לפרשת ויצא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
4/12/2016

פרשת ויצא

ויצא יעקב, בן ששים ושלש שנים היה יעקב כשברכו אביו ובן שבעים ושבע היה יעקב בלכתו לחרן, והיכן היה בארבע עשרה השנים במדרשו של שם ומדרשו של עבר. ויצא יעקב מבאר שבע, יצא מבארה של שבועה, לפי שנתירא מעשו שיאמר לו שיחזיר הבכורה וישבע לו לפיכך יצא בטמירה. ויש אומרים שנביות מת באותה הלילה והיו מתעסקים בו עד שברח יעקב. בין באר שבע עד הר המוריה מהלך שני ימים, כיון דמטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ולא אתפלל, בקש לחזור קפצה לו הארץ והגיע לשם בחצי היום. ויפגע במקום, זה הקב"ה שנאמר הנה מקום אתי, וכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי, שכל מקום שהצדיקים עומדים שם הקב"ה נמצא עמהם לפיכך נקרא מקום. וילן שם, אמרו במדרש אמר לו הקב"ה יעקב שכב במקום הזה, אמר יעקב רבון כל העולם עוד לַשֶמֶש ירידות הרבה ולא עת לשמש לבוא במערב מיד ירדה השמש במערב שנאמר וילן שם כי בא השמש. ויפגע במקום, אין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תפגע בי, כיון דצלי בעא למהדר, הביט יעקב וראה השמש במערב מיד וילן שם כי בא השמש. והענין, שהמקום הנכבד הזה הוא מקום העקידה והוא שאמר עליו אברהם בהר ה' יראה, כלומר קבעו מקום לעבודה והוא ירכתי צפון והוא מערב ארץ ישראל והוא שאמרו עליו שכינה במערב, וצריך שתהיה העבודה והתחנה בו לפי שהשכינה שם, וכאשר בא לשם האדון החסיד הזה שרתה עליו שם הנבואה.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק