לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

בחג פתוח ביום ה' ע"ש שלפסח בין 9 ל14

ברוכים הבאים! מדור חג הפסח

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
ליל הסדר בירושלים תשע"ט

פירוש קיץ המזבח לפרשת בשלח

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת בשלח, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
27/01/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת בשלח

יד, יג, כי אשר ראיתם את מצרים וגו'.

במדרש, בג' מקומות הזכיר הקב"ה בתורה שלא לחזור למצרים, שנאמר כי אשר ראיתם וגו' לא תוסיפו לראותם וגו', לא תוסיפון לשוב וגו', לא תסף עוד לראותה, ע"כ. ודייקו חז"ל מדכתיב לשוב בדרך הזה עוד, שבא לגלות לנו שאין האיסור אלא לישב ולהשתקע בה. והא דכתיב בשאר קראי לראותם, דברה תורה בלשון בנ"א. ומפני שמעשיהם מתועבין ומקולקלין יותר מדאי, הזהירה התורה עליה בג' מקומות שלא לשוב לה. וללמד לאדם ג"כ מכאן שאם יש מקומות שהולכין שלא כשורה אסור לאדם לדור ולהשתקע שם, שמא ילמד ממעשיהם הרעים, אלא יגלה ממקומו וילך לעיר אחרת. בכדי שלא יטמע בהן.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
מצות טעמו וראו