לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! מדור חג סוכות


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת נשא

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת נשא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
25/05/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת נשא

     כב, נשא את ראש בני גרשון וגו'.

       במדרש זש"ה יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה, יקרה היא מפנינים מכ"ג ע"ה שנכנס לפני ולפנים, עכ"ל. באו ללמדינו שאע"פ שגרשון הוא הבכור והיה ראוי שיהא משא הארון לבניו דכתיב ובני לוי גרשון וקהת ומררי, מ"מ לא צוה ה' משא הארון אלא לבני קהת ולא לבני גרשון, כדי שלא יתלו הדבר בבכורה ניתן להם משא הארון. ועוד מפני שבני קהת ענווים ושפלים היו, וכמו שמצינו במשה רע"ה שלא זכה שתינתן התורה על ידו אלא מפני שהיה עניו וסבלן וכמו שהעיד עליו הכתוב והאיש משה עניו מאד. ולמדנו מכאן שאין התורה נקנית אלא בשפלים ובענוים שאין מחשיבין עצמן לכלום, וכמו שמנו אותן חז"ל בין מידות שהתורה נקנית בהן, וכמו שאמרו ג"כ שהתורה נמשלה למים וליין ולחלב, מה המשקין הללו אין נחים אלא במקום מדרון, כמו כן התורה אינה נחה אלא באדם שהוא שפל כמדרון שאינו מחשיב עצמו לכלום, וכן הביאו חז"ל כמה משלים על עניין זה, וגדולה מזה אמרו שאפילו ממזר (פירוש, שהוא פגום) ת"ח, קודם לכ"ג ע"ה.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק