לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת חקת

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת חקת, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
21/06/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת חקת

יב, הוא יתחטא בו ביום השלישי וגו'.

      כתב הרמב"ם ז"ל בסוף הלכות מקוות דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב וכו', עכ"ל. בא ללמדינו שאין הטומאה והטהרה דבר שיש בו ממש הוא כמי שמחליף בגד תחת בגד אחר בכדי שנאמר שדעתו של אדם מכרעת בהם, וכמו שסיים שם שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור, אלא גזירת הכתוב היא והכל תלוי בכוונת הלב וכו', עכ"ל. לומר שיש רוח מטמאה ויש רוח מטהרת, וסמך יש בכתוב לזה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ ורוח הטהרה הפכה. ולפיכך האדם המשכיל ישא ק"ו, ומה לטהרת הגוף צריך כוונה להיטהר, ק"ו לטהרת הנפש מהרהורי עבירה שהפגם שלה גדול עאכו"כ שצריך כוונה להיטהר ולהתקדש, ואז יזכה למה שהבטיח ה' ע"י הנביא ונתתי לכם לב חדש ורו"ח אתן בקרבכם אכי"ר.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן