לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00  ברוכים הבאים! 

מדור ימי הפורים

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
ליל הסדר בירושלים תשע"ט

פירוש קיץ המזבח לפרשת נח

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת נח, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
13/10/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת נח

 ח, כ, ויבן נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו'. במדרש, התבונן נח מה טעם ריבה הקב"ה בטהורה יותר מן הטמאה, אלא שהוא רוצה להקריב מהן, מיד ויקח מכל הבהמה הטהורה ויעל עולות במזבח, על המזבח הגדול שבירושלים ששם הקריב אדם הראשון, עכ"ל. דקבלה בידם שהמזבח שעתיד ליבנות במהרה בימינו אמן הוא המקום הגדול שנבנה בו המזבח שבירושלים, וללמדינו ג"כ שהאדם המשכיל יתבונן במה שחננו ה' ויידע שלא עשאו ה' אלא שליח, אם בעושר יעשה בו מצוות, ואם בחכמת התורה ילמד לאחרים, ואם בגבורה יתגבר בעסק התורה ובעשיית המצוות, ובזה הוא ניכר שלא נתן לו הקב"ה כל אלו להנאתו אלא לזכות אותו במה שגומל חסד לאחרים הן בתורתו הן בעשרו הן בגבורתו, ולא יהיה כפוי טובה ויזכה לברכת ה' בכל עמלו.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן