לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תשא

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תשא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
22/02/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תשא

 טז, ולקחת את כסף הכפורים וגו'.

דבשביל זה אמרו בתוספתא דשקלים, נתמשכנו ישראל על שקליהן כדי שיהו קרבנות צבור באים מהן, משל למי שעלתה לו נימא ברגלו, הרופא כופתו ומחתך בבשרו בשביל לרפואתו, כך אמר הקב"ה יתמשכנו ישראל על שקליהן כדי שיהו קרבנות צבור באין מהן, מפני שהקרבנות מכפרין ומרצין בין ישראל לאביהם שבשמים, עכ"ל. ללמדינו כמה צריך האדם לעשות ולמשכן על המצוות הדומות להם כגון הצדקה וכיוצא בה שהן כמו הקרבנות, ובפרט כשהוא עושה אותם לש"ש בהכנעה ובשפלות שהן מעולים ומכפרין ומרצין בין ישראל לאביהם שבשמים יותר מן הקרבנות, וכמו שאמרו חז"ל מי שדעתו שפלה מעלה ע"ה כאלו הקריב כל הקרבנות שנאמר זבחי אלהים רוח נשברה וגו' וזהו הזבח המרוצה לפניו ית'.

 

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן