לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

פירוש קיץ המזבח לפרשת נצבים

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת נצבים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
27/09/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת נצבים

     ל, כ, לאהבה את ה"א וגו' כי הוא חייך וארך ימיך וגו'.

      בספרי אמרו שמא תאמר אלמוד תורה בשביל שאקרא חכם בשביל שאשב בישיבה בשביל שאאריך ימים, ת"ל לאהבה את ה"א למוד מ"מ וסוף הכבוד לבוא, וכה"א כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, ואומר כי לויית חן הם לראשך, ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה וכו', עכ"ל. וא"ת והא איתה בפ"ק דפסחים הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיו בני או בשביל שאזכה לחיי העוה"ב הרי זה צדיק גמור, עכ"ל. ויש לומר דשאני הכא שעושה על מנת כך והוי כעובד על מנת לקבל פרס, משא"כ הנותן סלע לצדקה שאינו עושה על מנת כך אלא שמקיים המצוה ומתפלל לה' שבזכות מצוה זו נזכה לבנים ולחיי העוה"ב, מותר, וכמו שהבטיחה תורתינו הקדושה ע"ז לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום הזה. ובאו ללמדינו כמה גדול התועלת במי שעושה כל המצוות מאהבת ה' ולא לשם כוונה בעולם, וכדתנן באבות אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא שלא ע"מ לקבל פרס, ע"כ. ובזה הוא זוכה לכמה טובות צפונות בעוה"ז ובעוה"ב. והזכירו גבי אהבה לשון שוגה כמו שנאמר אילת אהבים ויעלת חן דיב"ע באהבתו תשגה מאד, לומר שכמו שהמתעסק בדבר זה ושוכח דבר אחר לגמרי נקרא אותו המתעסק שוגה, כמו כן הדבק באהבת ה' ובתורתו ושוכח הבלי העוה"ז לגמרי נקרא שוגה, יה"ר שנזכה להיות מהשוגים באהבת ה' ובתורתו.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק