לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת לך לך

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת לך לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
6/11/2016
פירוש קיץ המזבח לפרשת לך לך

ח, ויאמר במה אדע כי אירשנה.

 במדרש אמרו, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאין ואתה עושה להן כדור המבול וכדור הפלגה, א"ל לאו, א"ל במה אדע, א"ל קחה לי עגלה משולשת וגו', א"ל תינח בזמן שביה"מ קיים, בזמן שאין ביה"מ קיים מה תהא עליהם, א"ל כבר תיקנתי להם סדר קרבנות שכ"ז שקורין בהם מעלה אני עליהם כאילו הקריבו קרבן ואני מוחל על כל עונותיהם, עכ"ל. ללמדינו שקראום מעמדות ע"ש שהעולם עומד עליהם, וללמדינו ג"כ שהקב"ה משגיח ומגין עליהם בכ"ז אף שהן במדרגה התחתונה אף בזמן שאין ביה"מ קיים לכפר עליהם, והורה להם דרכי התשובה בכדי שיתנו אל לבם ויחזרו בתשובה שלימה בכדי שיזכו לעלות למדריגה העליונה שנאמר בה ולתתך עליון וגו', ויחזרו למטעתן הראשונה כמאמר הכתוב ואשיבה שופטיך כבראשונה וגו' אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה.

 

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי