לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת וישב

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת וישב, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
18/11/2013

וישב יעקב בארץ מגורי אביו וגו'.

 במדרש בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, אמר הקב"ה לא דיין להם לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב אלא שאף הם מבקשין לישב בשלוה בעוה"ז, ע"כ. ויש לתמוה ע"ז ומה יש אם בקשו לישב בשלוה, אדרבה טוב להם לישב בשלוה בכדי שיוכלו לעסוק בתורה ולעשות רצון ה', שכן אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ויש לומר דהואיל והאדם חומרי ומעותד לחטוא, דאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, שמא יגרום החטא ויבוא להתפתות אחר יצרו, לכך נתנו חז"ל עצה לאדם שיתרחק מזה, שאין טוב לו לאדם לישב בשלוה בעוה"ז לעשותו קבע אלא עראי. ולפיכך האדם המשכיל יעשה דרכי ה' עיקר ודרכיו טפלים, ככדי שיזכה לשני שולחנות בעוה"ז ובעוה"ב. ולפיכך אבותינו הקדושים הלכו בזה העולם בסוג גרים, וכמו שנאמר בהם לשון גירות, ראו שחיי האדם הבל ואין כדאי לאדם להתיישב בו בקביעות, כי הוא עובר דרך, ורצו אחר דרכי ה' ובנו להם בית דירת קבע לעוה"ב, אשרם ואשרי חלקם י"ר שנזכה לילך אחריהם.

 

ספר חדש אמת צרופה
חוברת עילוי נשמות
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי