לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת שלח לך

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת שלח לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/06/2014

טו, כא. מראשית עריסותיכם.

 למה נאמר אחר שכבר אמר ראשית עריסותיכם, אלא רמז לב' חלות, אחת מדאוריתא כל זמן שהיו כל ישראל בא"י, ואחת מדרבנן משגלו. וכנגד הא' שהיא מדאוריתא אמר ראשית עריסותיכם לפי שהיא טובלת את העיסה ונאמר בה כתרומת גרן לפי שחיבין עליה מיתה כתרומה. וכנגד החלה שהיא מדרבנן אמר מראשית עריסותיכם לפי שאינה טובלת את העיסה ונאמר בה תתנו לה' תרומה שאין אנו מפרישין אותה עתה אלא כמו צדקה לה' שאין אנו חייבין עתה לתת חק לכהנים למען יחזקו בעבודת ה' שבטלה עבודה. ונאמר בה לדרתיכם ללמד שהיא נוהגת עד שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

 

חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה