לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת בשלח

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת בשלח, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
25/01/2015
פירוש משכיל דורש לפרשת בשלח

כא, וה' הולך לפניהם יומם וכו' לא ימוש עמוד הענן יומם.
 לכאורה נראה הפסוק הזה לא ימוש יתר, כי מאחר שכבר אמר וה' הולך לפניהם יומם מה היה חסר אם לא נאמר הפסוק הזה לא ימוש וכו'. ועוד, למה אמר לא ימיש בלשון עתיד וכבר עבר, והיה לו לומר לא מש. גם אמרו ללכת יומם ולילה למה היו צריכים ללכת יומם ולילה שלא כמנהג העולם. והנה לתירוץ אומרו ללכת יומם ולילה, כבר תירצו בזוהר שהוא כדי לתקן ולהשלים מדת יום ומדת לילה ע"ש באורך, ועל פי זה יש לומר שבא הכ' השני אחריו לכפול הענין בלשון עתיד, לרמוז שגם עתה בזמן הזה שאנו בגלות בארבע כנפות הארץ כדי לברר ניצוצות הקדושה, לא ימיש עמוד הענן יומם וכו', הוא סוד ירידת קבה"ו מ"ל דאצילות לבי"ע לברר ניצוצות הקדושה בששת ימי החול, עם סיוע הז"א ג"כ שהוא סוד עמוד הענן ועמוד האש, שאלמלא הם מאירים לנו ומסייעים אותנו בגלות אין אנו יכולים לברר ולתקן כלום לפי שאין לנו כח וזכות בגלות. ובשם עם אנו נקראים, וזהו אומרו לפני העם.

 

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק