לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
23/12/2015
פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי

מח, יט, ויאמן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי וגו'.

חיים שאל ב' ידיעות הללו למה. ועוד צריך להבין למה הקדים אפרים על מנשה והוא הצעיר ויוסף לא כן ידמה. ולעד"ן שיעקב אע"ה ראה בנבואתו שכך צריך להיות מכח מה שהיה לו הוא. ויוסף ג"כ שכן הוא זכה לבכורתו של עשו והוא הצעיר, אעפ"י שהוא נשתדל בזה ע"י מרמה מ"מ אלמלא סייעתא דשמיא לא היה יכול לזכות בה. וכן יוסף זכה לבכורתו של ראובן כמו אביו ג"כ, כמ"ש רז"ל שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף שזהו לעד ולאות כי מה' יצא הדבר, שהבכורה ראויה היא ליעקב ועל זה סמך יעקב להקדים את אפרים לפני מנשה, מאחר שהם נחשבים לו כבניו כי בזה תתחזק בכורתו של יעקב אע"ה למפרע בהיות הדבר כן שהקטן שהוא גדול במעלה, יזכה לבכורתו של גדול. בשנים, אבל יוסף שהיה סובר שהם בניו לא היה רצונו להחליף הבכורה כי א"צ לו בזה, וזש"ה ידעתי בני ידעתי שאמר יעקב, ידעתי בני עכשיו שכך צריך להיות כמו שכבר ידעתי בעצמי שהבכורה ראויה לי.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי