לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת וישמע יתרו

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת וישמע יתרו, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
26/01/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת וישמע יתרו

כ, ב, אנכי ה' אלהיך וכו'.

יש להקשות למה לא אמר אנכי ה' בוראיך. ויש לומר דעדיפא נקט, לפי שבזה התואר יש בטחון דאם יאמר בוראיך אפשר לבעל דין לחלוק ולומר דעד כאן היא יכלתו, ומאחר שבראו אינו משגיח עוד עליו, אבל באומרו אלהיך אז בזה יש בטחון ואמונה גדולה, שהוא אלהינו פטרונינו, דן דינינו ונוקם נקמתינו, ומשגיח תמיד עלינו כפי מעשינו, וממילא שהוא הבורא והיוצר והזן והמפרנס ברוך הוא וברוך שמו. אי נמי לפי שבלשון אלהות יש אדנות, כלומר אנכי ה' אלהיך שצריך שתעבדני, וצ"ל כן, לפי שלא בא הכתוב ללמדינו דעת חכמה מי הוא שבראנו. אלא ללמדנו חיוב העבודה, ולזה אמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר. שבראתי שמים וארץ, שאין זה מחייב העבודה לישראל מכל הנבראים אלא יציאת מצרים, כי הנסה אלהים לקחת לו גוי מקרב גוי וכו'. אי נמי לפי שנוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. כמו שאמרו ב' שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, והללו אומרים נוח לו שלא נברא יותר משנברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ולזה לא אמר אנכי ה' אשר בראתיך, כי מה שבח יש בזה אחר שנוח לו שלא נברא. ואמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזהו הטובה והשבח שעושה הקב"ה לאדם שיקרבהו לעבודתו ויסיר ממנו המעיקים והמסכים המבדילים עליו ומעכבים אותו מן השלימות.

ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן