לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור חודש אלול

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת ויקחו לי תרומה

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת ויקחו לי תרומה , פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
10/02/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת ויקחו לי תרומה

כה, ב, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגו'.

 יש להקשות למה לא אמר ואמרת אליהם כשאר כל המצות. ולעד"ן על דרך הפשט, שבכל מקום שנא' דבר ואמרת, הכוונה שבתחלה יקהיל את כל עדת בני ישראל, וידבר אליהם אותה המצוה מפיו דבור א' קשה וסתום לכללותם, ואח"כ יאמר אליהם ע"י הזקנים והראשים לכל א' וא' בפני עצמו אמירה רכה להסביר לו אותו הדבור כפי כח שכלו. וכמו שכ' הרא"ם ז"ל בפ' פנחס על פסוק וידבר משה אל ה' לאמר וכו' שכל לאמר האמור בתורה אחר דבור ה' ואמירתו, לא באו אלא לדרשא, או צא ואמור להם לישראל דברי כבושין. או צא ואמור להם דברי והשיבני אם יקבלום, עש"ב. ולפי שבכאן אין צורך לזה, שדי בדבור א' מפיו לבד, לפי שנא' מאת כל איש אשר ידבנו לבו, ולא שיפתוהו אחרים, לכך לא אמר ואמרת אליהם. אי נמי לפי שגלוי וידוע לפניו יופ"י של אומה זו, שהם נתבעים למשכן ונותנים מיד בלי פתוי לזה לא אמר ואמרת אליהם. ואיתא במסרה, ו' דחסירות אמירה, וסימנן מה תצעק אלי וישובו ויחנו.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק