לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור חודש אלול

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת בהעלתך

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת בהעלתך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
13/06/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת בהעלתך

ב ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה,

 וזה בלשון החזרה ע"י אהרן כהן גדול כנגד מה שראה שנית מיכאל כ"ג של מעלה עומד וממשיח בה. ג.  וזה מעשה המנורה בלשון הווה ובלשון עשיה כנגד מה שראה אותה כשהיא נעשית בהיותה בידי האמנים. ד.  כן עשה את המנורה בלשון עבר כנגד מה שראה אותה עשויה. ולפי ששני פעמים ראשונים ראה אותה למעלה, נכתבה המנורה מליאה בוי"ו, וב' פעמים אחרונים שראה אותה למטה, נכתבה המנורה ב' פעמים חסרה. ועוד מטעם זה ב' המנורות הראשונות המלאות סמוכות מלפניהן אות יו"ד בתיבת פני, שאות יו"ד רומזת לעה"ב שבה נברא לפני העוה"ז, אבל ב' המנורות האחרונות סמוכות הן לאות ה"א בתיבות עשי"ה, שאות ה"א רומזת לעוה"ז שנברא בה"א, וגם נקרא עולם העשיה, להורות שב' פעמים ראה משה את המנורה למעלה בעוה"ב ואח"כ ראה אותה ב' פעמים למטה בעוה"ז.

 

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק