לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת קרח

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת קרחירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
29/06/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת קרח

טז, י. וישמע משה ויפל על פניו.

 יש מפרשים ובכללם רס"ג שנפל על פניו לבקש חזון ונבואה מהי"ת. ואפשר כי לא הבין משה דברי מחלוקתם באומרם ומדוע תתנשאו אם רצונם לחלוק הכהונה והמלכות ביחד, או על אחד מהם, שאם היתה מחלוקתם גם על המלכות לא היה מקפיד, שהרי הוא צווח האנכי הריתי וגו', אבל אם מחלוקתם היא על הכהונה אין לה תקנה שהזר הקרב יומת כתיב בה, ומפני טרדת הלב שהיה לו אז באותה שעה וגם שהם עומדים עליו לבלבל דעתו לכן - ויפל על פניו כדי לכוין דעתו ואז יוכל לקבל הנבואה. וזהו הטעם שהפפי"ן לפופי"ן כאן, להעיר שהוא כדי לכוון דעתו למעלה מעלה לא כנפילת פנים שנא' בבלעם שהיה נפל וגלוי עינים מפני טומאת הערלה שהיה ערל, אבל משה גם שנפל על פניו נכנס הוא בכונתו לפני ולפנים ומבינה נביאים.

 

דפוס ברק
חוברת עילוי נשמות
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן