לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש משכיל דורש לפרשת כי תצא

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת כי תצא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
12/09/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת כי תצא

 כב, ו, כי יקרא קן צפור.

 ארז"ל פרט למזומן נלמד מזה שמצוה זו היא מן המצוות שאינן תלויים ברצון האדם שסודם למעלה מהרצון בסוד עתיק יומין מזל העליון שהוא מקור כל המזלות כמ"ש הרש"ז ז"ל בסידורו ולזה נסמך לה פ' כי תבנה בית חדש שמבחי' ע"י שהוא מקיף למקיף נעשה סוד בית והיכל לנשמה ועמ"ש בפ' חיי שרה באורך. ועפ"ז נמצא טוב טעם ודעת למה שהעידו זקנים שמצוה זו בדוקה ומנוסית למי שהוא חשוך בנים שאם יזכה לקיים מצוה זו כתקנה הקב"ה פוקד אותו בבן של קיימא, וזה לפי שהיא מצוה הרומזת למזל העליון שהוא מקור כל המזלות, ולכן ודאי יוכל להיות שעל ידה מתעורר השי"ת ליתן לו בן מצד המזל הזה שבו תלויים בני חיי ומזוני וה' ברחמיו יורנו נפלאות מתורתו, אמן סלה.

דפוס ברק
חוברת עילוי נשמות
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן