לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת בהעלתך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת בהעלתך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
3/06/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת בהעלתך

וידבר ה' אל משה וגו'.

דבר אל אהרן ואמרת אליו ב'העלתך א'ת ה'נרת ר"ת באה. ופשוטן של דברים בהעלתך את הנרות הם ששה הנרות אל מול פני המנורה הוא הקנה האמצעי שהוא גוף המנורה שכל הששה הם נמשכים ממנה. ואפש"ל וידוע כי אור הנר יש בו ד' גוונים כנגד ד' אותיות הוי"ה ב"ה. וכשהכהן בא ומדליק המנורה התחתונה כ"י שהוא מעורר המנורה העליונה. והמנורה העליונה ידוע שהם ז"ס וכל ספירה מהם היא בת ד' אותיות הוי"ה ופרצופים גמורים והחיות בא להם מרום המעלות ומהם נמשך אל המנורה התחתונה. ואלו גוף ואלו נשמה. אלו רוחניים ואלו גשמיים. ואלו מדליקים ואלו נדלקים. אלו משפיעים ואלו נשפעים. אלו יורדין ואלו עולין, והוא רמז להעלאת והבאת המ"ן ממטה ומ"ד באין מלמעלה והעולמות מתייחדים ע"י. ואז ז' וז' מוצקות והתחתונים מלבישים לעליונים ומאירים להם כנשמה בתוך הגוף. ועוד אפש"ל כי בזמן שאין ביהמ"ק קיים ואין כהן להדליק המנורה וכ"י הארץ חרבה ויבשה מבלי אור נ"ר ושמ"ן אין לנו אלא עסק התורה והוא הנר האמצעי והוא גדול מאד והרמז בששה קנים לשתא סדרי משנה וכללותיה הוא גוף המנורה ואלו הם הנרות התחתונים ואין הארתן מושכת אלא מנרות העליונים שהם התורה שבכתב סוד ו' אבני הבנין ועטרת ת"ת. והם הז' ספירות סוד חצבה עמודיה שבעה. וכשישראל עוסקים בתורה אז ודאי שהם גורמין לחברם ולהדליקם זה מזה והמה אדוקים זה בזה ובשמחתם לא יתערב זר בתוכם. זהו אומרו יאירו ז' הנרות להם לבדם הממשלה והממלכה. ור"ת יאירו ז' הנרות זה גי' כ"ב והוא אשר בא הרמז בו לעסק התורה ובה הוא ההדלקה ובה עליית העולמות והתייחדם. ואינם מתייחדים אלא ע"י מעשינו הטובים ועסקינו בתורה ואז יאירו ז' הנרות ס"ת ת"ת ו' והוא גי' עת שלו כלומר כשנבא לעסוק בתורה וכוונתינו לשמה לשם ה' לייחדה עם דודה שהיא נקראת עת שלו אז העולמות בשלוה ושקט ועת שלו ואם הבנים שמחה והשי"ת ישמחנו בביאת משיחנו לכוונה הידועה אכי"ר:

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק