לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים ושטרים

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים ושטרים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.

: שפטים ושטרים וגו' כתב ר' יעקב בפרפראותיו תגין על מלת שופטים מלמעלה ומלמטה והטעם כדי שיראה הדיין כאלו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, ולמה נקט ב' דברים אלו חרב וגיהנם והיה די באחד מהן אלא בא הרמז בזה לומר שאם אין חרב מונחת בין יריכותיו אעפ"י שיהיה גיהנם פתוח תחתיו אפשר לו לנטות עצמו לצד אחר ולהשמט מגיהנם אבל בהיות החרב נעוצה בין יריכותיו אם יטה עצמו מצד אל צד יכנס ביריכו החרב כך אם יטה מהדין יפול בחרב ויהיה נדון בגיהנם וזש"ה גורו לכם מפני חרב כלומר בשעת הדין תפול אימה ופחד על הדיין שלא יטעה בדינו או יחייב הזכאי ויזכה החייב או שום קלקול ועוות בדין לפי שעי"ז הוא גורם ומחייב עצמו ליפול בחרב ויהיה נדון בגיהנם ב"מ ולפי' צריך לדון דין אמת לאמתו כדי שינצל מב' דברים אלו חרב וגיהנם, למען תדעון שדון שדין כתיב כלו' למען תדעון שהמקלקל את הדין גורם לעצמו עונש גיהנם ועונש החרב, והדן דין אמת וצדק הוא ניצול, ועוד י"ל שלפעמים יבא לפני הדין משפט נשים וצריך ליזהר ולירא מהחרב שהיא מונחת לו בין יריכותיו שהוא רמז על ברית מילה שלא יהרהר בנשים ח"ו ויגרום לעצמו ירידת גיהנם אלא יזהר בתכלית הזהירות בזה הענין וידון דין אמת לאמתו זהו ושפטו את העם משפט צדק:
17/08/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים ושטרים

שפטים ושטרים וגו' כתב ר' יעקב בפרפראותיו תגין על מלת שופטים מלמעלה ומלמטה והטעם כדי שיראה הדיין כאלו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, ולמה נקט ב' דברים אלו חרב וגיהנם והיה די באחד מהן אלא בא הרמז בזה לומר שאם אין חרב מונחת בין יריכותיו אעפ"י שיהיה גיהנם פתוח תחתיו אפשר לו לנטות עצמו לצד אחר ולהשמט מגיהנם אבל בהיות החרב נעוצה בין יריכותיו אם יטה עצמו מצד אל צד יכנס ביריכו החרב כך אם יטה מהדין יפול בחרב ויהיה נדון בגיהנם וזש"ה גורו לכם מפני חרב כלומר בשעת הדין תפול אימה ופחד על הדיין שלא יטעה בדינו או יחייב הזכאי ויזכה החייב או שום קלקול ועוות בדין לפי שעי"ז הוא גורם ומחייב עצמו ליפול בחרב ויהיה נדון בגיהנם ב"מ ולפי' צריך לדון דין אמת לאמתו כדי שינצל מב' דברים אלו חרב וגיהנם, למען תדעון שדון שדין כתיב כלו' למען תדעון שהמקלקל את הדין גורם לעצמו עונש גיהנם ועונש החרב, והדן דין אמת וצדק הוא ניצול, ועוד י"ל שלפעמים יבא לפני הדין משפט נשים וצריך ליזהר ולירא מהחרב שהיא מונחת לו בין יריכותיו שהוא רמז על ברית מילה שלא יהרהר בנשים ח"ו ויגרום לעצמו ירידת גיהנם אלא יזהר בתכלית הזהירות בזה הענין וידון דין אמת לאמתו זהו ושפטו את העם משפט צדק:

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק