לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
21/10/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך

ויאמר ה' אל אברם וגו' אומר הקדוש ב"ה לנשמה בשעת שלוחה לזה העולם ליכנס בגוף לך לך מארצך נקט הפסוק ג' דברים או רמז לנר"ן שבאדם א"נ הוא רמז לג' עולמות בי"ע. מארצך הוא רמז למלכו"ת עולם העשייה עולם הארציי עולם החומרי לערך מה שלמעלה ממנו. וממולדתך הוא רמז אל הת"ת עולם הזכר שממנו כח העבור והנידה שאלמלא הזכר אין כח באשה להוליד מינה ובה. ומבית אביך הוא העולם השכלי ואומר הקב"ה לנשמה לך לך מהם ותקני שלימות ושם טוב כל זה עדיין הוא בכח ומזה יצא אל הפועל בזכר ונקבה התחתונים. וזהו אל הארץ אשר אראך כ"י ראייה גשמית. והקב"ה מזהירה פעם שנית ואומר לך לך מהתאוות והכסופים שבעולם השפל מארצך מדברים התלוים בארץ כגון לקנות שדות וכרמים גנות ופרדסים. וממולדתך דברים המתהוים בגוף האדם כגון אכילה ושתייה וסלסול שער ובגדים נאים ודברים הנוגעים כיוצא באלו. ומבית אביך דברים הנוגעים אל אנשי ביתו כגון שחוק והתול ושיחה בטילה אפילו שיחה קלה כמ"ש חז"ל על פסוק ומגיד לאדם מה שיחו. דאפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו בשעת הדין ותדע שכל אלו הדברים מטין את האדם מדרך האמת להפכו. ואם האדם הולך בהם ומתמיד בהם אזי אינו פונה לדברי תורה ולדברים הרוחנים הנוגעים אל שלמות האדם. ולפיכך צריך האדם ליזהר בתכלית הזהירות להתרחק מהדברים הנזכרים ויפנה כל ימיו אל עסק התורה ולדברים הנוגעים אל הנשמה ובזה יזכה לארץ העליונה ארץ החיים ותחזור הנשמה אל שרשה נקייה וטהורה וזהו אל הארץ אשר אראך. ולא עוד אלא שיזכה לעלית לגדולה זהו ואעשך לגוי גדול. ואברכך שתהיה ברכה מצויה לו בנקל ולא יצטרך לילך אנה ואנה לבקש מזונות. ואגדלה שמך שילך שמו בכל העולם בשמועותיו הטובים. והיה ברכה שאפילו כל העולם מתברך בעבורו ותורתו מתברכת במעיו ולא ישכח דבר ממה שלומד אלא יהיה כבריכה מליאה כל טוב:      

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן