לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סיפור אשר הפך למשל

סיפור אשר הפך למשל

מעשה בכנופית שודדים בתימן שהיו בה אב, בן ואחי האם. הליסטים הצליחו ללסטם הרבה מן הבריות ואף שיירה לא עמדה בפניהם. כנהוג בתימן, פנו הרבה מן הנשדדים אל האימאם - הוא המלך - התחננו ובקשו את עזרתו להחזיר להם את הביזה. האימאם שלח את חייליו לחפשם בהרים ובדרכים שימסרו עצמם לחיילי המלך, ואם לא מותר יהיה גם להרגם נפש. שנים אחדות עברו חיילי האימאם ולאחר חפושים רבים בעזרת תושבים הצליחו לתפוס את השודדים. הביאו את הליסטים לחצרו הגדולה של המלך ודינם נגזר למיתה. והנה הופיעה האשה אשר שלושת השודדים יקיריה נדונו למות, לפני המלך וצעקה צעקה גדול ואמרה: "אדוני, מלכי הרם, אלהים ירוממך ויאדירך! חוסה נא עלי! אני האשה, האם והאחות של השלשה שנשפטו למות, אשר טעו בדרכם בחייהם, עינינו צפויות לך". המלך עמד נדהם לפני האשה הזאת, שכל יקיריה בעלה, בנה ואחיה הם שודדים ובקרוב יכרתו מארץ החיים. האשה מררה בבכי, נפלה לרגלי המלך וקראה במר נפשה , למה לי חיים אחרי מות בעלי, בני ואחי? אנא, קח גם נפשי אתם. נכמרו רחמי המלך עליה ואמר לה: אשה, חבל עליך! אני רואה שצרתך כפולה ומכופלת. אני מוכן לחוס עליך ולתת לך אחד מהם, רק אחד ולא יותר, עתה לכי, שובי למחר ואמרי לי במי תבחרי להשאיר בחיים. המלך פנה לו והאשה יצאה. ישבה בשער המלך כל היום וכל הלילה, שפכה דמעות כמים וקוננה על שלשת אהוביה שיצא דינם למות. כל האנשים העוברים על פניה שמעו ספור חייה ובכו עמה. בכל פעם שהזכירה את אחיה פרצה בזעקה קורעת לב: "יא אכי, יא שקיק דהרי" הוי אחי, נשבר חוט שדרתי. קול הבכי והיללות הגיעו אפילו עד חדרו של המלך. למחרת, כאשר עמדה לפני האימאם אמר לה: "האם את יודעת בנפשך את מי תבקשי להשאיר בחיים? ענתה האשה בקול אמיץ: , 'כן אדוני הטוב והיקר, את אחי אבקש להשאיר בחיים". המלך ושריו השתוממו והביטו זה על זה, כי חשבו שהאשה תבקש להשאיר בחיים את בנה או בעלה. המלך פנה אליה ושאלה: "הגידי נא לי אשה כבודה, מדוע בקשת להשאיר את אחיך בחיים ולא את בנך או בעלך? ענתה האשה הנבונה: "מלכי הרם! אשה יכולה להשיג בעל שני וכך גם בן שני, אבל אח שני לא יוולד לי עוד ולכן בקשתי להשאיר את אחי בחיים". המלך צוה לשחרר את האח ושלח אותו עם אחותו בשלום. הם השתחוו למלך בתודה ופנו לכפר מולדתם. למחרת היום נדהמו כלם בכפר לראות כי המלך שלח גם את הבעל וגם את הבן וסלח להם על חטאם לאחר שהבטיחו לו לא לפגוע יותר בעוברי-דרכים, ומאז ועד היום כאשר מקוננות הנשים על אחיהן הן אומרות: "יא אחי, יא שקיק דהרי - הוי אחי נשבר חוט שדרתי".

עוד מסיפורי תימן....

אתר מסורת
קודש לכל חי
החנות