לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פטירת שמעה בתו של אבא שלום שבזי

פטירת שמעה בתו של אבא שלום שבזי

אגדות שונות אפפו סיבת מותה. יש אומרים בן המלך חמד את שרה שבזי. אמר לאביו, לקחת לו את שרה לאשה. המלך קרא לשבזי ואמר תן את בתך לבני. אמר לו איך אתן את בתי לבנך. לא בני דת אחת אנחנו, אין דבר. רוצה אני את בתך שתהיה לי לכלה. בני אהב אותה. אבל אדוני המלך בלתי אפשרי? מה זה בלתי אפשרי? האם אתה קדוש יותר ממני. לא, חס וחלילה. אבל קיים הבדל ביני ובינך בשלשה דברים. במילה. בשבת. בחתונה. ולכן אין הדבר אפשרי. לא רצה המלך לקבל טענות שבזי. כשראה אין ברירה. החליט להמית את בתו. אמר מוטב שתמות. חזר שבזי הביתה הכין את הכלה לחתונה. את בתו הלביש בגדי לבן. תכריכי מתים והוא עצמו אמר קינה כמו על מת. אך שר אותה בנעימת חתונה. כדי שלא ירגישו בדבר. כך צעדה תהלוכת החתונה של הכלה עד שנפגשה עם תהלוכת החתן. כך נפגשו שתי התהלוכות. והכלה נפלה ומתה, צעק המלך על שבזי. מה עשית. לא אנכי. הכל מן השם. הרי אמרתי לך. שהדבר בלתי אפשרי. אנו בני דתות שונות. הצטער המלך מאד. ביקש המלך סליחה משבזי. ומאז כיבדו והוקירו יותר.

עוד מסיפורי תימן....

קודש לכל חי
החנות
אתר מסורת