לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סיפורי תימן

מבחר עשיר של סיפורים מתוך הספר "אגדות תימן" המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א.
נטית ימינך תבלעמו ארץ

נטית ימינך תבלעמו ארץ

מעשה היה בחסיד א' ממשפחת בית צאלח שהיה עני ביותר וכל חשקו ואהבתו ללמוד במשנה ביום ובלילה לא פסק גרסא מפומיה. ובכל ערב שבת וערב יו"ט היה לו עת קבע ללמוד בעת הצהרים מתקבצים יחידי סגולה אל ביה"כנ של בית צאלח והוא הולך עמהם ללמוד זוהר והלכה וכבר רחצו לכבוד שבת ולבשו בגדי שבת עד הגיע זמן התקבץ כל העם לומר שה"ש והם לומדים ככה יעשו כל הימים
משכן בתימן

משכן בתימן

היה החורף גשום מאד והדרכים משובשות. רוחות סוערות שברו ועקרו עצים משרשיהם, והמטרות העזים הפכו כל עמק וערוץ לנחל איתן. ימים רבים לא יכלו הרוכלים היהודיים שבעיר שרעב לבקר בכפרי הסביבה ולמכור שם את רכולתם. כשטוהר האויר בסוף אדר השכימו שני רוכלים, שכנים טובים, סעדיה ויחיה
מקבל אלסרי

מקבל אלסרי

מעשה היה בעי"ת צנעא יע"א שהיה גוי א' מקבל אלסרי יש"ו משכים ומעריב ברחוב היהודים לטרף טרף או כסף או מאכל או לשתות יין ואי לא יתנו לו אוכל קורצא בי מלכא (פי' מלשינות) עד כי צר ליהודים ממנו ולשונו חרב חדה. ויהי כי ארכו לו הימים נמנו וגמרו היהודים מה לעשות לעקור אותו כי הוא נכנס בכל בית ולוקח בהזקה למלא בטנו
מעשה הבטחון

מעשה הבטחון

מעשה בשני אנשים סומים שהיו מדדים זה את זה והולכים לשאול בעד מזונות אנשי ביתם כי היו מטופלים בבני בית הרבה ודופקים בכל שער לשאול על מזונם בבתים ובשווקים וגם בשדות ובגרנות. ובני אדם מרחמים עליהם ביתר שאת ויתר עז ליתן להם צדקה הגונה מאשר נמצא אתם. וכשהיו הולכים ברחובות. אחד מהם צועק בקול גדול ה' הוא האלהים...
מכנס השדים

מכנס השדים

אורח מיוחד במינו, אשר פקד את בית-סלם פעם אחת, היה סאלם גיספאן. בין יהודי בית-סלם הוכר סאלם, כמי שיש לו שיג ושיח עם השדים, ובעזרתם יש בידו לרפא חולים ולגלות צפונות. השמועה ספרה, כי ראשית התקשרותו אליהם נוצרה שעה שהתעכב בדרכו לאחר שקיעת החמה. בשל השעה המאוחרת ישן לצד הדרך, ובשנתו אנסתו שדה. היא חדרה לגופו דרך ידו, וכתוצאה מכך נצטמקה זרועו. מאז כונה בפי. הבריות: "סאלם זעיר" כלומר סאלם צמוק-היד.
מגלה עתידות בעל כורחו

מגלה עתידות בעל כורחו

אותו יום היתה רוחו של ר' יחיא סרה וזועפת, ויכולים אנו להיות בטוחים שהיתה לכך סיבה מספקת, שהרי כבר חלפו כל שעות שלפני הצהרים והוא עדיין מתרוצץ בסמטאות השוק, ולא הצליח להרויח אפילו אגורה אחת, פעמים אחדות כבר החל פוסע לעבר ביתו, אולם מיד סב אל אחוריו ביודעו כי שם, בבית, ממתינים לבואו האם על הבנים בתקוה שיביא להם ארוחה כלשהי. לבסוף החליט בנפשו כי אין מנוס מכך, ושב אל ביתו. ובפתח כבר יושבת לה
מבעד חור המרזב

מבעד חור המרזב

בנו של בעל הבית, תינוק בן שנה, ישב לו על המרזב היוצא מן הגג והבולט מן הקיר באורך שתי אמות ונשקף לגיא העמוק שבתחתית ההר התלול שעליו עומד הבית, תחתיו תהום פעורה וכפשע בינו לבין המות
מארי אהרון בידאני וסופרי צנעא

מארי אהרון בידאני וסופרי צנעא

הוא היה צדיק, חכם גדול ולמדן מופלג, וילמד לו לצורך מחיתו את מלאכת "כתיבת הספרים" ויהי סופר סת"ם אומן ובקי. לא ארכו לו הימים במלאכתו וההצלחה האירה לו פנים ו"ספרו" היה נמכר במחיר גדול פי חמש מאשר ספרי התורה של סופרי צנעא. ובזמן ההוא ...
מארי אברהם אלנדאף מדמאר והמכשף

מארי אברהם אלנדאף מדמאר והמכשף

ר' אברהם נתפרסם יותר לרגלי מעשה שאירע לו עם הפ'קיה סעיד שהתימר להיות משיח ישראל, וזה המעשה: בשנת תקל"ה, במשול אלמהדי בתימן, קם ערבי אחד מן "אלימן אלסאפל" (התימן התחתון) מעיר אלמנובה ושמו "אלפ'קיה סעיד". ויתאמר למלוך במקום בן אלמהדי, ואף הכריז בכל ערי תימן כי הוא המעותד למלוך בקרוב על כל חבלי ארץ תימן. #ואת היהודים # בִשֵׂר באופן מיוחד כי הוא המלך המשיח המקוּוה והוא שיעלם לארצם אל "כ'בת' אלבקר" (גרן ארונה).
יחיא מוקיר שבת

יחיא מוקיר שבת

נופה האנושי של ירושלים, מגוון ביותר. נמצאים בה יהודים ולא יהודים, מכל הדתות, העדות, העליות והמעמדות. בפסיפס זה בולטת דמותו של מר יחיא נהרי, שמשו של "בית המדרש למורים העברי", החי עמנו בירושלים, זה ששים ושש שנה, כה יתן אלהים וכה יוסיף. יחד עם "בית המדרש למורים" טולטל יחיא ממקום למקום עד שנבנה בנינו הקבוע, בבית הכרם. דבר אחד, חסר ליחיא ב"בית הכרם", והוא בית כנסת.
חמדתו של בן המלך

חמדתו של בן המלך

סאלם אלאוסטא, יועץ המלך נהג מתוך כבוד מלכות להזמין את המלך ובנו לביקור בחג בשכונת היהודים. הדבר היה ידוע, ולפעמים הכריזו עליו בבתי כנסיות, שבעת עבור המלך ובנו בשכונה תזהרנה הבנות והנשים מהציץ בחלונות בלבושן הנאה ותכשיטיהן היקרים לא מפני יוקר המלבוש אלא מפני שאז הנשים יפות מחן האלהים עליהן בימי חג ומועד.
התינוק הבכיין

התינוק הבכיין

באחד הכפרים היה ילד "מעיק" שסבלו הוריו ממנו מאד. בכל יום ויום היה אוכל הילד הרבה מאד ועם כל זה היה בוכה ומילל. פעם אחת הכניסו אביו בלילה אל חדר אפל והוא עמד מאחורי הדלת מצר על בכיו המר של בנו...
התורנגולים והשועל

התורנגולים והשועל

היתה שנת בצורת שנת רזון, לא מחיה ולא מזון, כל בעלי כרבולת, תורנגול ותורנגולת, לא מצאו מכולת, אין גרעין ואין שבולת, עמד התורנגול הגדול ויקרא, היאספו אלי כל בעלי מקרא, תורנגולות ותורנגולים, הקטנים עם הגדולים, הנה הרעב כבד עלינו, ולמה נשב עד מותנו, אנחנו וכל משפחותנו, לכן שמעו כל יוצאי ביצה, הנה נא מצאתי עצה, נלכה יחד אל הכפר, נפשוט בשדה ובכר, אולי נמצא מעט בר, ונאכל ונשיב את נפשנו, אנחנו וכל טפנו, הלא ידעתם דבר העם ומשלו, משנה מקום משנה מזלו, ועתה...

השבועה המזוייפת

יהודי אחד שהיה חייב כסף לגוי כפר בחובו והכחישו. אמר הגוי: אחלף לי יא יהודי (הישבע לי, יהודי). אמר היהודי:
העשיר הגזלן

העשיר הגזלן

אלבהלולי" שהיה אביו קצין הקצינים בעיר צנעא. ולו ב' בנים זה אחמד הנז"ל ואח ב' שמו עלי. שהיה חכם מפולפל. ונתנו הערבים עיניהם בו לעשות אותו קצין תתת אביו. והוא צוה לו אביו שכשימות להריח באזניו אם ריח טוב יוצא מהם.
הספר הקדוש בבית סלם

הספר הקדוש בבית סלם

סלימאן נולד בבית-סלם בערך במחצית שנת התרע"ז (1917) כשנה לאחר שהוריו ואחיו (שמואל ודאוד) שבו מן המסע הכושל לארץ-ישראל. בשעה שחזרו ר' יחיא סלימאן נוכח לראות, כי מוסלמי בית-סלם החריבו את ביתו עד היסוד, וגם שדדו את הקורות, שהחזיקו את תקרותיהם של בית-הכנסת ו"המדרש". בנסיבות אלו ובשל התמעטות יהודי בית-סלם, שהבוגרים שבהם לא הגיעו למניין עשרה, נשארו בית-הכנסת ו"המדרש" בחורבנם כעשרים שנה. מארי יחיא קנה לו בית אחר במקום ביתו ההרוס...
הנס בקבר מארי סאלם פנחס

הנס בקבר מארי סאלם פנחס

במרחק כעשרה ק"מ מהרובע היהודי אשר בצנעא מצוי קברו של צדיק גדול, מרי סאלם פנחס זצ"ל. אל קבר זה עולים ברגל להתפלל, כל מי שחפץ בעזרת הצדיק. מסביב לאישיותו ומסביב לקברו. מסופרים הרבה אגדות ומעשים של נסים ונפלאות. רבים מיהודי צנעא פוקדים את קברו ומשתטחים בפני בוראם שיעזור להם לכל אחד ובעיותיו בזכות הצדיק. כשהיו מבקרים בקברו. ונשארים להתפלל במקום, היתה השמש קופחת מעל לראשם ומצערת אותם. עד שיום אחד פנתה קבוצת מתפללים לצדיק לאמור: "עזור לנו מרי סאלם, שהשמש לא תקפח מעל לראשינו". למחרת, התגלגל סלע מראש ההר שלרגליו
הנס בהלוויתו של מארי שלום חבשוש

הנס בהלוויתו של מארי שלום חבשוש

ר' שי"ח נפטר בודד בביתו בחודש אדר בשנת התרסה (1904), שנת המצור על צנעא (הידוע בשם "חוזת אלנפר") שנעשה ע"י האמאם יחיא נגד התורכים. בימים ההם עזבו רבים מהיהודים את צנעא ומאלה שנשארו בעיר היו מתים יום יום כעשרים. שלשה מאנשי העיר עסקו בתחלה בקבורת המתים ואולם לבסוף היה כל אחד נושא את מתו מלפניו וקוברו. וזה אשר ספר לי איש שהשתתף בקבורת ר' שי"ח. באותו יום בא המודיע אליו הביתה לאמר:
המלך ,האיכר והשקר

המלך ,האיכר והשקר

מלך אחד אמר מי שיספר לי שקר שאודה בו שהוא שקר אתן לו חצי המלכות. בא אחד ואמר שאביו היה עגלון וכשיהיה מצליף בשוט על הסוסים היה בוחש בכוכבים. אמר המלך... בא אחר ואמר שלאביו היתה מקטרת וכשהיה רוצה לעשן היה מדליק אותה בקרני השמש. אמר המלך...
המלך ויועצו יהודי

המלך ויועצו יהודי

מספרים, כי לאחד ממלכי תימן המשכילים, היה יועץ יהודי בן כשרים, שהיה המלך נוהג להשתעשע אתו בשאלות דת, בעת הטיבו לבם, הוא ושריו, "בקאות" (מין עשב שלועסים אותו והוא משכר ומשמח את הלב). ויהי היום. והוא ושריו יושבים במסבת רעים ב"דיואן" (אולם גדול) והאולם גדול ומרוח כדרך בניני תימן, בו ינוחו וישתעשעו ויקבלו פני האורחים...
קודש לכל חי
החנות
אתר מסורת