לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סיפורי תימן

מבחר עשיר של סיפורים מתוך הספר "אגדות תימן" המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א.
אבן ברקת

אבן ברקת

אגדה לבני הנעורים מאת שלמה מדינה
מלכתחילה לא נתן איש מן השרים דעתו אל אותו צורף יהודי דל-זקן, הלבוש בפשטות נעימה ומעוררת אימון, אשר נתמנה ע"י המלך כאחראי לכל עבודות הארמון בכסף, בזהב ובאבנים הטובות.
אבו גמל

אבו גמל

ילד יהודי ממשפחת גמל התיתם ונלקח לשמד, ונמסר לאימוץ למשפחה מוסלמית בצנעא. נודע שהילד ממרר בבכי ורוצה לשוב לחיק משפחתו. אך אין אפשרות לבוא אתו בדברים. מאמציו מנעו ממנו לצאת מהבית, וכן לבוא בדברים עם אנשים זרים. מציליו חשבו, כי כדי להבריח אותו יש צורך לבוא איתו בדברים. התפקיד הוטל על אחד הילדים, שילך למכור סדקית ברחובות העיר צנעא בחלק המוסלמי, בסמוך לבית בו מאומץ הילד. במטרה ליצור איתו קשר של דברים.
שריפת הספרי תורה

שריפת הספרי תורה

שלושת החכמים והמלך

שלושת החכמים והמלך

נחליף בגדינו ובאנו אל ארמון המלך לראות איך יפול דבר. אמרו ועשו כאשר נודע למלך כי שלשה אנשים חכמים ונבונים באו בשערי הארמון צווה להכניסם ולהגיש להם סעודה כיד המלך ועוד צווה המלך לאפות לאורחים את הלחם הטוב ביותר ולעשות צלי כבש למענם מן הטוב שבעדריו.
שכרו של מכבד אביו

שכרו של מכבד אביו

בני. רצוני שתקחני לעיר פלונית: חלמתי כי עלי למות ולהיקבר בעיר הזאת. אמר לו בנו הגדול: - אלך ואמלך באשתי. הלך ונמלך באשתו וזו ענתה לו: - למה לא ימות כאן? ועל מי נעזוב את הבית והילדים? לא. אין לנו זמן לכך!... קרא הזקן לבנו השני ואמר לו את הדברים שאמר לבנו הגדול, וגם הבן הזה אמר שילך ויתיעץ עם אשתו. אשתו של זה שמעה את בקשת הזקן ואמרה: - אנחנו לא יכולים. זו טרחה גדולה בשבילנו. על מי ניטוש את הבית והילדים והעבודה? ... קרא לבנו הצעיר ומסר לו את בקשתו: - קחני לעיר פלונית למות ולהיקבר בה! הבן הצעיר נועץ באשתו וזו אמרה לו: - וכי למה לא נמלא את משאלתו של הזקן? נעשה את רצונו בכל לבנו ובכל כוחנו: נסגור את הבית ונלך אתו. האב שמח ובירך את בנו הקטן.
שכר החסידות

שכר החסידות

מעשה באחד שהיה שמו סעיד אלכהן ז"ל מעי"ת צנעא יע"א, שהיתה מלאכתו מנפץ צמר-גפן, מפריש היה מעשר מכל מה שהיה מרויח ונותן לעניים והיה זהיר בלימוד התורה ובתפלה בזמנה, ואף על-פי שהיה מזלו חלוש, היה הקב"ה מזמין לו כל צרכו ולא נצטרך לשום אדם.
שבט איסמאעיליה

שבט איסמאעיליה

לאות כבוד והוקרה היה צריך שליט הכפר לתת לאיש הנותן מרכושו לפני מותו תעודה חתומה על קלף שאותה יציגנה האיש במותו לפני השוער בגן עדן וכך יזכה לשבת בגן עדן וליהנות מזיו פניו של אללה...
צאלח אלמתרב

צאלח אלמתרב

יום אחד, בעת שהיה צאלח עודר במחפורת, ראה חרדון עומד על קיר סלע, עומד באפס תנועה. לפתע חלף באוויר ארבה אחד ונחת ישר לתוך פיו של החרדון. החרדון בלע את הארבה וחיכה למנה השניה העתידה להישלח לו על ידי הזן ומפרנס לכל... אמר צאלח: ככה, יא רבש"ע? מזונו של זה בא לו עד לפה שלו, עד לפה שלו, ואני יושב ומתייגע בכריית עפר בשביל מזוני הדל?
פטירת שמעה בתו של אבא שלום שבזי

פטירת שמעה בתו של אבא שלום שבזי

אגדות שונות אפפו סיבת מותה. יש אומרים בן המלך חמד את שרה שבזי. אמר לאביו, לקחת לו את שרה לאשה. המלך קרא לשבזי ואמר תן את בתך לבני. אמר לו איך אתן את בתי לבנך. לא בני דת אחת אנחנו, אין דבר. רוצה אני את בתך שתהיה לי לכלה. בני אהב אותה. אבל אדוני המלך בלתי אפשרי? מה זה בלתי אפשרי?
פטירת מארי שלמה טביב ומארי יעיש חדד

פטירת מארי שלמה טביב ומארי יעיש חדד

שני הרבנים היו נפגשים לעתים קרובות, כל פעם בבית של אחד מהם ולומדים תורה וסודות עליונים בחכמת הקבלה לילה ויום. ותקון חצות בזמנו לא דוחים. ובפרט בערב שבת מרגישים הרגשה עליונה, הן מצד הלמוד הן מצד הנשמה היתירה. והטבילה לכבוד שבת ומקבלים שבת מחוץ לעיר, ואשריו מי שזכה לראות אותם כמו מלאכים ממש
עניות ,דלות ואיוולות

עניות ,דלות ואיוולות

מעשה באלמנה בחורה אחת מקננת על אפרוחיה בניה ובנותיה הקטנים, בלחם לחץ ומחיה מצומצמת. ויהי בליל שבת אחת ויזכרוה בית אביה וישלחו ויקראו לה לבוא לסעוד אצלם ולא קראו עמה אף אחד מבניה. היא מצערה על בניה הסכימה דעתה ללכת, כוונתה פרוסה המגעת לה בביתה - יאכלוה בניה.
עם הארץ וירידת הגשמים

עם הארץ וירידת הגשמים

הפעם אנו מוכרחים שהקב"ה יענה לנו. רק נעשה גורל מי יקום יהיה לנו שליח צבור, הסכימו כל הצבור שיעשו גורל מי יתפלל. הטילו גורל ונפל הגורל על עם הארץ הכי חלש שבהם. שאיננו יודע קרוא וכתוב...
עונשו של קנאי

עונשו של קנאי

בחרונו דחף את היהודי בגבו, עד כי הפילו ארצה, וקרא אליו: ארור (מלעון!). היהודי שהופתע עד כדי בהלה, הגיב ללא מחשבה וקרא: מקלל האנשים הוא המקולל (לאעין אלנאס מלעון!) ועדיין לא ראה ולא ידע מי הפילו ובשל מה. בשמוע המוסלמי הקנאי את תשובת היהודי החל מצעק בחרון אף, בהקהילו סביבם את כל באי השוק.
עדי חמס

עדי חמס

בבקרו של יום, שעה קלה לאחר שמרי סאלם נסים ושצי פתח את חנותו שבשוק, בא אליו ערבי אחד ואמר: - יהודי, הב לי את העודף שלי שנשאר אצלך! - איזה עודף? - קניתי ממך בבוקר זה חצי רוטל קשר בשמינית קרש ונתתי לך קרש שלם ע"מ להחזיר לי עודף. עכשיו הב לי את העודף שלי - קרש פחות שמינית - ואלך. אמר לו מרי סאלם: - אין לך אצלי שום דבר, וסיפורך כולו שקר מתחלתו ועד סופו. כיון שהכחיש. פנה הערבי אל שכנו של מרי סאלם, סוחר מסלם שונא ישראל
ספר הגורלות

ספר הגורלות

בת קטנה יפה ונעימה היתה לו בהגיעה לגיל שתים-עשרה הוא הגיל בה ידברו בה נכבדות, הלך מארי ראובן ופתח, בדחילו ורחימו, ספר הגורלות לראות מה יועד לה לבתו. והנה אהה צרה צרורה ומרורה, בספר נגלה לו למארי ראובן כי עתידה בתו להנשא לרוצח ר"ל, נבהל האב ולבו מר היה עליו עד מאד...
סעיד מגרש השדים

סעיד מגרש השדים

איש עני היה בעיר קטנה ליד צנעא עיר הבירה וסעיד שמו. ולאיש אשה וילדים אך לא נמצאה לו פרנסה. כל מחיתו הוא ובני ביתו על שעורים וגרגרי-דורה שנמצא להם ללקט מפה ומשם. איש ישר וטוב היה סעיד, שומר מצוות ומתפלל כל יום בדבקות רבה, מקבל דין-שמים באהבה, על אף מזלו שלא שפר עליו. ולאיש אשה דברנית, צעקנית וקנטרנית. היתה צועקת עליו, וממררת חייו. ילדיו טובים היו, ממושמעים שהצטינו בלמודיהם ב"כאניס" שבו למדו.
סיפור אשר הפך למשל

סיפור אשר הפך למשל

מעשה בכנופית שודדים בתימן שהיו בה אב, בן ואחי האם. הליסטים הצליחו ללסטם הרבה מן הבריות ואף שיירה לא עמדה בפניהם. כנהוג בתימן, פנו הרבה מן הנשדדים אל האימאם - הוא המלך - התחננו ובקשו את עזרתו להחזיר להם את הביזה. האימאם שלח את חייליו לחפשם בהרים ובדרכים שימסרו עצמם לחיילי המלך, ואם לא מותר יהיה גם להרגם נפש.
נס הגיור

נס הגיור

מעשה המשכן

מעשה המשכן

פעם אחת היה יום השוק חלש, כולם לא מכרו סחורותיהם כי אם מעט והחזירו את הסחורה, והיו שתי קבוצות של ארבעים ארבעים איש כל קבוצה ממקום אחר. היו ת"ח בעלי תריסין, באותו השבוע היתה פרשת תרומה, ועסקו במלאכת המשכן, והיות שבאותו היום לא מכרו הסחורה כמובן לא היה להם חנויות קבועות, כל אחד היה לוקח לו מהבית יתידות ומקלות, והיו עושים אוהלים לצל בבוקר, ואחרי הצהרים מפרקים ולוקחים הביתה. באותו היום מרוב הויכוחים...
כיצד התעשר יהודה עמר

כיצד התעשר יהודה עמר

יהודה עמר. העשיר המפורסם מצנעא. בא אליו הַמְנַבִּה ובאחד הלילות. העירו משנתו ואמר לו: "סע לעיר מכה וטול משם את המציאה המזומנת לך. תמצאנה בבית הקברות ליד קבר פלוני". גם בלילה השני גם בשלישי דיבר אליו הַמְנַבִּה כדברים האלה והאיץ בו לצאת לדרך...
קודש לכל חי
החנות
אתר מסורת