לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סיפורי תימן

מבחר עשיר של סיפורים מתוך הספר "אגדות תימן" המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א.
כאב העיניים

כאב העיניים

פעם חלה בכאב עיניים כנראה עיין רעה ועדיין היה בתימן. קבל טיפול בכל מיני רפואות ולא התרפא והיה הכאב מציק לו מאד יעצו לו לשתות ערק בכדי שיישן ולא ירגיש וינוח קצת מהכאב פעם נגמר לו הערק, וזה היה ביום חמישי בערך שעה 2 בלילה. תקף אותו כאב העינים חזק, החליט ללכת ברגל בלי בן לויה. בשביל סכנת הדרך. והמרחק בין הכפר שהיה בו לכפר הסמוך בערך שני תחומים. ובאמצע הדרך יש מקום מסוכן מאד, לא יכולים ללכת במקום כי אם יש ד' אנשים. אבל איש אחד ח"ו שילך כי כבר הסתכנו הרבה אנשים.
יחיא איש חאפד ובעל הגורן

יחיא איש חאפד ובעל הגורן

יחיא איש חאפד היה עמיל של אנשי כפר בלסנה. היה עושה להם מלאכה במשך כל ימות השנה ומקבל שכרו בתקופת הדיש והגורן. . אנשי בלסנה היו העמילים שלו והוא העמיל שלהם. יחיא היה מסייר בגרנות, לקבל את שלו. ולא היה מי שיעז לדחותו. פעם אחת. פנה אל גורן של קבילי וביקש את המנה שלו...
יא חלאלה צבי סמן

יא חלאלה צבי סמן

יום אחד התקין לו אבו-נואס חלאלה (קנה חלול) ארוכה והיה מחולל בה "פלאים" ומתעתע בבני אדם. (אבו-נואס היה לץ ומעולל ורמאי ויודע להיחלץ מכל סבך). ומה היה עושה בחלאלה? היה מזמין אורחים לביתו לסעוד אצלו ומגיש להם הריש וסמן.
חשוך הבנים

חשוך הבנים

מדובר באדם ירא שמים חשוך בנים שלא היה לו נחת רוח בלי זרע של קיימא. הוא היה חכם ועניו וצנוע מאד למרות עושרו הרב עד אין מספר. לימים נזדמן לביתו עני מרוד, בגדיו קרועים וגופו מוזנח, מלא פצעים ומכות שחין התפשטו בכל גופו, כשראה את העני נכמרו רחמיו וציוה למשרתו הנאמן הממונה על ביתו לקחת את העני הזה לטיפול רפואי, הנ"ל לקח אותו וטיפל בו במסירות רבה עד שהבריא. לאחר מכן...
חוטב העצים והערק

חוטב העצים והערק

סמוך למקום מגוריו היה אדם יהודי נשוי ליתומה בת טובים, וכל הכנסתו היה מבזבז על שתית ערק. (מקצועו פושט עורות וחוטב עצים) אשתו עובדת ברקמה, וגם מה שהיא מרויחה לוקח ממנה. הגיעו למצב כזה, שלא רק אין מה לאכול אלא גם ללבוש. היתה מתבישת לצאת החוצה, לסוף פנתה האשה ברוב יאושה אל מ"ו רצון בן עמרם.
חוני המעגל בתימן

חוני המעגל בתימן

לפני שנים רבות קרה הדבר ומעשה שהיה כך היה. בארץ תימן נעצרו השמים שלש שנים ולא ירד גשם ארצה. היוקר האמיר ומצב התושבים ירד פלאים. לא היה אוכל לאדם ולבהמה וכל חי עמד לגווע ברעב. ויצעקו אל ה' להושיעם. אנשים, נשים וטף, יהודים וערבים, ויגזרו על צום בימי שני וחמישי. יהודים וערבים עלתה שועתם השמימה וכל עם התפלל לאלהים ונביאיו ובקשו רחמי שמים להצילם מכליון.
התרת העגונה

התרת העגונה

פעם בא דין עגונה שהארוס שלה קדש בה בפרוטה נסע מהעיר ממחוז שרעב ולא ידעה לאן נסע, וישבה עגונה שנים עשר שנה. חיפשה אחריו ואמרו לה שכבר נפטר, והיו העדים ערבים באו אליה, ואמרו לה כבר נפטר, ולא רצה להתיר אותה הרב הראשי לשרעב להנשא.
השבת אבידה

השבת אבידה

מעשה בשני חברים שעסקו במסחר שנים רבות עד שאמרו הבריות שום דבר אין בכוחו להחליש את האהבה והידידות ביניהם. תמיד, עם עלות השחר, היו שמים את הסחורה על חמורים ויצאו יחד לכפרים למכור סחורתם כך הצליחו במסחרם ולא ידעו עוני. באחד הימים, והם כבר לא בבחרותם, אמר סעדיה לחברו סאלם...
הרב סאלם נסים ושצי ומצוות פדיון שבויים

הרב סאלם נסים ושצי ומצוות פדיון שבויים

ידועים היו גויי דמאר גם באיבתם הדתית לכל אשר בשם יהודי יכונה. כל עוד ויש אפילו יהודי אחד המסרב להכיר ב'שליחותו' של מחמד, אין שלום בעצמותם ואין דתם שלמה וחזונם מאפע. לכן מצוה מן המובחר לנשא את המסלם על היהודי. להרים אותו מעלה מעלה ולהוריד את היהודי מטה מטה, עד עפר.
הרב מנחם מנצור והנעליים

הרב מנחם מנצור והנעליים

הרב מנחם מנצור היה אב בית הדין בעיר עדן. היה בעל הדרת פנים. גאון בתורה וחסיד גדול. כל יהודי עדן וגם האמיר שהיה שם כולם הכירוהו והוקירוהו. באחד ימים עבר ר' מנחם בשוק ערבי כשהוא נועל נעליים ברגליו...
הרב ישועה אב"ד עדן והכבש

הרב ישועה אב"ד עדן והכבש

השוחט שחט את הכבש ויבדוק אותו וימצא טריפה בריאה, ויבא השוחט לבית הכנסת ויודיע לר' ישועה כי הכבש טרף ר' ישועה הלך עם השוחט לראות במו עיניו את הריאה. הרב ראה את הריאה ויאמר לשוחט: הכנס את הריאה למקומה, וביקש להביא לו מקל...
הרב יעיש קוריין והגויה המרשעת

הרב יעיש קוריין והגויה המרשעת

הרב יעיש קורין היה סוחר והוא גר בכפר אל מועיצירה ומידי פעם כשמתאסף לו סחורה כמו בתי שוקיים של נשים מרוקמים בשש ומשי היה נוסע מעירו אל מעיצירה לעיר המדינה תעז. והיות והוא אחד מבני עלייה המקובלים, לא היה מבזבז רגעים לחנם ואפילו בדרכים. ובאחד הימים נסע מהבית בכיוון לתעז...
הרב יוסף שמן ופרשת לוט

הרב יוסף שמן ופרשת לוט

פעם דיבר המחבר בדבר פרשת לוט ובנותיו ושמעו מוסלמי אחד, אשר היה קנאי ועם הארץ. מוסלמי זה נתכעס מדברי הרב והביאו לדין באשמת הטלת דופי בלוט, והרב ישב בכלא כחמשה עשר יום...
הקצין התימני והמטפחת

הקצין התימני והמטפחת

שלום בן הר"ר דוד הלוי מרמת עמידר 26 בר"ג סיפר. פעם אחת היו אנשים ערבים ויהודים ומקרובי המלך השתטחו על קבר הצדיק. והלכו לבהכ"נ במג'רבה שכונת הצדיק להדליק נרות.
העשיר הקמצן וגיסו של אלהים

העשיר הקמצן וגיסו של אלהים

העיר העשיר את אשתו משנתה ואמר לה: - פלונית. קומי! בא אלינו אורח נכבד, אורח חשוב. גיסו של... אמרה: - אני לא קמה עכשיו! שיבוא אפילו גיסו של אלהים... - הוא הוא שאמרת. גיסו של אלהים...
העני ששלח מכתב אל הקבה

העני ששלח מכתב אל הקבה

ספור זה קבלתי בעל פה מאחד מזקני יהודי תימן.
תדהמה כבירה הכתה את הקברן הממונה על בית-הקברות, כאשר יום אחד מצא בתוך זר עשבי בשמים הנקראים "ריחאן" שהונחו על גופתו של מת, מכתב הכתוב בכתב יד פשוט. כאשר סיים הקברן את קריאת המכתב עד תומו נבוך כפי שלא היה מעודו, הואיל והמכתב מיועד היה, לא פחות ולא יותר, אלא אל הקב"ה, וזה לשונו:
העז והקמיע

העז והקמיע

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א
המקל והפגיון

המקל והפגיון

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א
הילד המושיע

הילד המושיע

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א
החולה ומארי חיים קורח זצ"ל

החולה ומארי חיים קורח זצ"ל

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב ק"ק תימן יע"א
אתר מסורת
החנות
קודש לכל חי