לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

20 שנה לפטירת רבי שלום שלום זצ"ל

עצרת התעוררות לזכרו תתקיים אי"ה במוצאי שבת "שמות" תשע"ח באחוזת וגשל בבני ברק.
2/01/2018

עצרת התעוררות בב"ב לזכרו של הגאון רבי שלום שלום זצ"ל שהתקימה בשנת תשנ"ט
מאת א. כהן, יתד
בהשתתפות גדולי תורה, רבנים וראשי ישיבות, התקיימה עצרת המונים בהיכל כולל "שערי יוסף" בב"ב, לזכרו של ראש הכולל הנערץ הגאון ר' שלום שלום זצ"ל, ביום השנה הראשון להסתלקותו שחל ביום שני כ"ג טבת תשנ"ט.

העצרת נפתחת באמירת פרקי תהילים ע"י הרה"ג ר' יחזקאל רוטר שליט"א, מאברכי הכולל.
ראש ישיבת גרודנא הגאון רבי צבי קרלנשטיין (שליט"א) זצ"ל נשא נאום חוצב להבות, בו ביאר את המתנה הגדולה שניתנה לנו בתורה שקיבלנו, שבה יש את החיות והיכולת לשכוח ולברוח מכל הצרות והקשיים שעומדים לאדם במשך שנות חייו עלי אדמות. "לימוד התורה בכוחו להקיף את האדם מכל צדדיו, להשכיח לגמרי את כל קשייו המרובים, עד שיהפוך, לאדם המאושר ביותר".
"ע"י התורה מתמלא האדם, כל כולו, מכף רגל ועד ראש, באושר של תענוג ושמחה, ומצילתו ממערבולת החיים המאיימת להטביעו בים של צרות ועגמת נפש. לדאבוננו, רואים אנו הרבה שבזמן ששקועים בטירדות וקשיים, מונעים עצמם מלימוד התורה. והרי הדבר הוא היפך האמת, ובמקום לחפש כל מיני תחבולות שונות להנעים את החיים, מן החובה להתחזק בעיקר – שהוא לימוד התורה, שהיא שירת חייו של האדם. הגאון הצדיק רבי שלום שלום זצ"ל זכה ל'מתנות', הלא הוא היה אחד מן הלמדנים המופלגים, בישרות נפלאה מאד, ובהצנע לכת עד שכל מי שהכירו, ידע וראה בו התבטלות נוראה עד שהיה מוכן שירמסוהו, בבחינת העושה עצמו כ'מדבר' זוכה למתנה".
בהמשך דבריו הביא מדברי ה"אור החיים" הק' הכותב, כי שירת הבאר היא השירה על מתן תורה. וביאור הדברים הוא, כי החלק הזה של מתיקות נועם התורה, והיכולת להשתחרר על ידה מכל הקשיים והצרות, אין לך יציאה משיעבוד הגוף לגאולה יותר מזה, הרי אמרו שאבל אסור בתלמוד תורה. גם כשהאדם שרוי באבילות רח"ל, במצב מר וקשה ביותר, הנה התורה היתה יכולה לשמחו ולהסיח דעתו מן האבילות!.
"רבי שלום זצ"ל נפטר בשם טוב מן העולם, והוא מאלה המעטים שניתן לבקש מהם להתפלל על הכלל, להיות מליץ יושר עבור כלל ישראל, כי יש בכוחו לכך", סיים ראש הישיבה את דבריו.
הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א, ראש ישיבת "רבינו חיים עוזר" עמד בדבריו, כי דמותו של הגר"ש שלום זצ"ל מחייבת אותנו להסיק את המסקנות הנדרשות, להתחזק בלימוד התורה ובמדת הענוה. "הוא אהב וחיבב  את כולם, כשהוא מבטל עצמו לפני כל צורבא מרבנן ולפי כל בן תורה. הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פ"ה הי"ב) כותב, שכשם שהתלמיד חייב בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבם. 'וצריך אדם להזהר בתלמידיו ולאוהבם שהם הבנים המהנים לעוה"ז ולעולם הבא'. אם היינו אוהבים את התלמידים כבנים, לא היה קורה מה שלצערנו רואים רח"ל".
בהמשך דבריו הביא מהמשגיח מרן הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל, שסיפר על מרן הגר"א קוטלר זצ"ל, שבצעירותו היה יתום מאב, ובגיל 14 וחצי הגיע לסלבודקא, באו ממכריו וממשפחתו ואמרו שחבל שילך לישיבה, ולהיותו בעל כשרון גדול ועצום מוטב שיתעסק במקצוע רפואת שיניים. כך יוכל להיות יהודי ירא וחרד, יתפרנס כהוגן ויתמוך בישיבת סלבודקא. אמר אז הסבא מסלבודקא זצ"ל, שיתנו לנער להישאר  בישיבה למשך ג' שבועות, ואח"כ יבואו מכריו ומשפחתו לכאן. במשך ג' שבועות אלו דאג שילמדו עמו הבחורים ה מבוגרים, ויגע רבות בלימוד התורה. לאחר ג' שבועות באו בני המשפחה, והסברא אמר להם: מצידי תוכלו לקחתו עמכם, לא שתשאלו את הנער עצמו. כשבאו לנער אמר להם שטוב לו הלימוד בישיבה. נתאר לעצמינו שגאון הדור זה היה נשאר בתואר ד"ר... כמה כלל ישראל היה מפסיד. הקב"ה מוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא, לפי כוחותיו שלו. ועלינו להתחזק, ויהיה זה לזכותו של הגאון המנוח זצ"ל.
הרה"ג ר' יוסף חיים בן נון שליט"א, מלומדי הכולל, העלה בדבריו צרור עובדות נפלאות על הגה"צ ראש הכולל זצ"ל. "כשבנו השכנים קיר ביטון בסמוך ל'כולל', היו הרבה מהציבור שבאו בטענות שהדבר סותם את האויר והאור של הכולל, וכמה אמרו שצריך ללכת ל'דין תורה'. ראש הכולל, בהגיעו למקום, חייך בחיוכו הנלבב ואמר: הם נהנים מכך, מה זה מפריע לנו?!

בהמשך דברי ותאר את מסירותו לקהילה הגדולה של יהודי תימן, ואיך שהשיב לכל אחד לפי מה שצריך הוא: "לאחד האברכים היה עול כספי גדול, ואהב ללמוד. בדעתו של האברך היה להפסיק את הלימוד למשך שנה אחת. והרב זצ"ל השיב לו מיד: מי יחזיר לך את השנה?! וכך המשיך האברך בשקידת התורה, וב"ה התרווח אצלו המצב. ולעומת זאת, בא הרב מיוזמתו לאברך אחד ואמר לו: אתה צריך ללמוד סופרות. בשבילך זה טוב, וזה גם יביא לך פרנסה טובה. בשביל אותו אברך היה קשה ללמוד כל היום, וכל דבר שקל לגופו של עניין".
כמה דאג לבחורים בני תורה להכניסם לישיבות הק'. עם רבים היה לומד ודואג להם ע"מ שיצליחו להיכנס לישיבות. ומעשה שהלך לאחד מראשי הישיבות ע"מ לשדלו שיכניס תלמיד אחד לישיבתו. היה זה ביום קיצי חם, והמתין לו מחוץ לביתו במשך כמה שעות. כשראש הישיבה הגיע, ניהל עמו שיחה ארוכה, ובסוף קיבל תשובה שלילית. והיה החיוך נסוך על פניו כאילו השיב לו בחיוב. אלא שמיד נפלה הדאגה על פניו מה יאמר לאבי הנער..."
העצרת הגדולה הסתיימה, כשהמוני המשתתפים התפזרו בתחושת חיזוק והתעוררות גדולה, תוך תקוה גדולה שבעה"י הכולל "שערי יוסף" ימשיך לפרוח ולשגשג כאחד ממרכזי התורה הגדולים בארץ הקודש.
תנצב"ה

עוד בכל החדשות...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן