לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סיקור נרחב מהאירוע ההיסטורי "שלא יכבה נרו"

25/03/2019

כינוס "שלא יכבה נרו"

לזכרו של מרן הגאון רבינו שלמה קורח זצוקללה"ה, רבה של בני ברק וראש רבני תימן

לא חלפה לה עדיין חצי שנה מאז פטירתו של ראש רבני תימן בארץ הקודש ורבה הראשי של העיר בני ברק, מרן הגאון הגדול והאהוב רבינו שלמה קורח זצוקללה"ה, תלמידיו ומקורביו הרבים ממאנים מלהתנחם מהאבידה הגדולה והקשה בפטירתו של הרב זצוק"ל.

מעמד גדול מיוחד ונדיר של התאחדות והתייחדות לזכרו הטהור, התקיים בראשות מרנן ורבנן שליט"א בסימן "שלא יכבה נרו", המעמד נערך ע"י מוסדותיו הקדושים מכון שפתי מלך שע"י מוסדות אור תורת שלום בראשות הרה"ג רבי יורם יפת שליט"א, ביום שלישי דאשתקד י"ב אדר ב' תשע"ט, באולמי כליל מלכות ברחוב שלמה המלך 8 בבני ברק. המעמד נפתח בהדלקת נר זכרון מיוחד לזכרו של מרן זצ"ל, שהודלק ע"י אחיו שיבדל לחיים, רבי מאיר קורח הי"ו. לאחר מכן נערכו סיומי מסכתות ע"י כמה מתלמידיו שליט"א שנלמדו לעילוי נשמתו הטהורה. כשלאחריהם הוזמן הקהל הרחב להסב מול שולחנות ערוכים כיד המלך לסעודת מצוה, לאיחוד הלבבות.

דברי פתיחה נשמעו מאת ראש המוסדות הרה"ג רבי יורם יפת שליט"א, אשר ציין בדבריו כי זכינו כבר קרוב לכשלושים שנה שמרן זצ"ל היה מלווה אותנו בכל הפעילויות הקדושות, ואף השתתף עמנו פעמים רבות בשבתות נופש שהיינו עורכים ברחבי הארץ, וכן בהקמת כולל אברכים, ובפרט בכל הפעילות הקדושה להנצחת לדורות עולם את תורתו ומורשתו, ובהוצאת כתביו בספרים מהודרים, ובקבצי שפתי מלך שיצאו לאור עד כה, ובמספר ספרים העומדים על הפרק כעת. "עוד זכינו לקבל את ברכתו להקמת הקו העולמי ליהדות תימן, אשר נפתח בסייעתא דשמיא בימים אלו – המהווה במה לכל בני קהילות קודש תימן, וכעת שוקדים על הקמת רשת בתי הוראה ובתי דין תחת קורת גג אחת של מענה הלכה ומנהג לכל הקהילות" – הוסיף ראש המוסדות שליט"א.

בשיאו של המעמד נשמעו דבריו של בנו ממשיך דרכו, מורינו הגאון רבי עמרם קורח שליט"א רב ומו"ץ דקהילת תורת חיים בביתר עילית, אשר בפתיחת דבריו פתח בשיעור הלכתי בעניין היום, כשלאחר מכן הכריז בהתרגשות כי בסייעתא דשמיא סדרת הספרים "חכמה קדומה" ג' כרכים, נמצאת כעת לקראת הדפסה ממש, ובע"ה מיד לאחר החגים יערך מעמד גדול של השקת הספרים הראשונים לאחר פטירת מרן זצ"ל. עוד הוסיף, "אפשר לומר שהדבר היחיד שהטריד את אבא הכ"מ זצ"ל בימי חוליו, זה לא הכאב והצער מחוליו הנורא, אלא החיבורים הרבים שנשארו עדיין בכתובים שלא ילכו לטמיון. אם זה חיבורו הגדול על כל הש"ס כולו - "חיי שלמה", וספר "שער הגלגולים" וחיבוריו "חכמה קדומה" הנ"ל ועוד ועוד, ואכן הבטחתי לו כי כבר במהלך השנה אוציא לאור בס"ד מספר חיבורים, ומחמת כן מהבוקר עד הערב הנני שוקד על השלמת חיבוריו של א"מ הכ"מ זצ"ל. ובאמת כל ספריו הרבים מוכיחים מתוכם על שקידתו העצומה ללא הפוגה על התורה ועל העבודה מתוך עיון רב, וכפי שראינו בעינינו. כן הרחיב על צדקותו ומעלת נתינת הצדקה לכל דורש ומבקש בצורה נפלאה ביותר".

לאחר מכן נשא דברים האדמו"ר הגאון הגדול רבי אבנר עפגי'ן שליט"א ראש ישיבת בית הלוי, שעמד בדבריו על גדלותו התורנית המובהקת בכל חלקי התורה מתוך עמל התורה ימים ולילות, ועל הנהגת הרב במשך שנים רבות את כל בני התורה אברכי הכוללים ובני הישיבות די בכל אתר ואתר, בעין טובה מיוחדת שלא מצויה בדורינו כלל. בסיום דבריו הכריז הרב - "בסייעתא דשמיא לעילוי נשמת מרן זצ"ל ולהמשכת מורשתו באיגוד בני התורה בכל הארץ והעולם, אנחנו מכריזים על פתיחת רשת ישיבות בין הזמנים לקהילות הקודש תימן די בכל אתר ואתר".

בשלב זה של הכינוס, הוקרנה על גבי מסכי ענק מצגת מרהיבה וייחודית על חייו ופעליו של מרן זצ"ל מילדותו בעלייתו לארץ הקודש, וזמן בחרותו בישיבות הקדושות ועד לעת פטירתו, כאשר בד בבד שולבו קטעי וידאו מיוחדים של כינוסים ושיחות נדירים ומיוחדים מאת מרן זצ"ל בפרט בתקופת מחלתו, כאשר בסופה נראה מרן זצ"ל מברך את כל התורמים והמסייעים בהוצאת כתביו לאור עולם, כשלאחר מכן בירך את כל הקהל הקדוש שהתאסף לכבודה של תורה בברכה מיוחדת לאריכות ימים ושנים ונחת מהצאצאים, דמעות עמדו בעיני הקהל שזכה לראות עין בעין את ההפסד הגדול בפטירתו והסתלקותו בשיא פריחתו.

לאחר מכן נשא דברים מורינו ורבינו הגאון הצדיק רבי יפת טיירי שליט"א, ראש ישיבת שדי חמד, אשר ציין את התרגשותו הרבה לראות את המראות הקדושים מחייו של גאון עוזנו ותפארתנו מרן זצוק"ל, "הנה כעת ראינו כמה אהבה עזה אהב מרן את בני התורה, אהבת עולם רחש לכולנו, וכן את שליטתו העצומה בכל התורה כולה". כן הזכיר הרב בערגה, את כך שלפני כחמש עשרה שנה, כאשר נפתחה מועצת חכמי התורה, כל גדולי רבני תימן כולם פה אחד ענו ואמרו כי רק מרן הרב קורח זצ"ל ראוי לעמוד בראשנו ולהנהיג את העדה, כאשר באופן מיוחד דחף זאת הגאון הגדול רבי עזריה בסיס זצוק"ל רבה של ראש העין. עוד אמר, "מספר פעמים ביקש ממני הרב זצ"ל שבנו הענק בתורה ובמידות הגאון רבי עמרם שליט"א, ימשיך את דרכו ומורשתו ברבנות העיר בני ברק, ועל כל מי שבידו היכולת לפעול ולסייע בדבר". בסיום דבריו, בירך הגאון שליט"א באופן מיוחד את כל התורמים והמסייעים למוסדות הקדושים מכון שפתי מלך שע"י מוסדות אור תורת שלום, בראשות ידידי הרה"ג רבי יורם יפת שליט"א, הפועלים רבות להפצת תורתו ומורשתו של מרן זצ"ל.

במעמד השתתפו מאות תלמידים מקורבים וידידי המוסדות שהוזמנו למעמד מכל רחבי הארץ כולה, כן השתתפו במעמד הרבנים הגאונים והחשובים, הגאון רבי יואב אושרי שליט"א רב קרית מטלון פ"ת, הגאון רבי אבירן יצחק הלוי שליט"א אב"ד ת"א, הגאון רבי יחיאל בסיס שליט"א ראש כולל אהל מועד ובנו מ"מ של הגר"ע בסיס זצוק"ל, הגאון רבי חיים צדוק שליט"א ראש כולל משכנות שלום ורב קהילת כנסת הגדולה אלעד, הגאון רבי אורי יצחק שליט"א רב קהילת אהבה ואחווה רה"ע, הגאון רבי שמעון בצלאלי שליט"א רב קהילת חיי עולם וראש כולל תרחם ציון רמת השרון, הגאון רבי מרדכי אהרן שליט"א רב הישוב שער אפרים, הגאון רבי יוסף צברי שליט"א ראש כולל יוסף הצדיק ורב ומו"ץ באלעד. הקהל יצא מהמעמד בהתרוממות רוח מיוחדת, ובתפילה שנזכה לראות בקרוב את כל כתבי מרן זצ"ל יוצאים לאור עולם, ושיהיה מליץ יושר בעד כל כלל ישראל. ניתן להאזין לכל מהלך המעמד, בקו העולמי ליהדות תימן בטל: 03-30-8888-5 שלוחה 4/1/1.

 

 

מראות מהכינוס הגדול "שלא יכבה נרו" לזכר מרן רבינו הגר"ש קורח זצוק"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן
לחץ כאן

 

 

מעמד קריאת המגילה בבית מדרשו של מורינו הגאון רבי עמרם קורח שליט"א דומ"ץ דקהילת תורת חיים ביתר עילית - בנו מ"מ של מרן רבינו הגר"ש קורח זצוק"ל רבה של בני ברק

 

עוד בכל החדשות...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה