לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

קווים לדמותו של רבי יהודה בן רבי יוסף רענן (ריעאני) זצ"ל

23/05/2019

הרב יהודה רענן זצ"ל

הרב יהודה נולד בתימן בי' באייר התרצ"ט נפטר בי"ז באייר התשע"ט שמונים שנה בדיוק מיום מילתו.

עלה לארץ הקודש בן 11 שנים. למד בישיבת מקור חיים בשכונת מקור חיים בירושלים שנוסדה על ידי רב השכונה רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל עבור חיזוק הבחורים שעלו לארץ הקודש מארצות ערב. מחבריו לספסל הלימודים נמנו הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל רב העיר בני ברק ויבדל לחיים הגאון הרב ששון גריידי שליט"א ועוד גדולים אשר נודעו לשם ולתהילה.

הרב יהודה קיים בעצמו מאמר חז"ל "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי" ועבד לפרנסתו במס הכנסה אולם לאחר מספר שנים מועט עזב את העבודה מפני המכשולות שהיו שם בענייני קדושה ועסק בצרכיהם של בני ובנות קרית החינוך "אור חדש" ברכסים עבור משכורת פחותה אך עם עיניים ומחשבות קדושות.

קבע את מושבו בעיר התורה "רכסים" סמוך ונראה לישיבת "כנסת חזקיהו" כדי לחסות בצילם של תלמידי חכמים, היה מוקיר ורחים רבנן ורבים מבני הישיבה היו סמוכים על שולחנו בגשמיות וברוחניות, היה ביתו פתוח לרווחה וליבו פתוח כאולם למלאות כל צרכיהם בחן בחסד וברחמים. רבים מאותם הבחורים שמרו אתו על קשר עד ימיו האחרונים וחשו עצמם כבניו ממש.

אמרו חכמינו "איזוהי עבודה שבלב זו תפלה", מספיק היה לעמוד מן הצד ולהתבונן בו כיצד היה מתחטא לפני קונו ומתפלל כמונה מעות מהחל ועד גמירא ברגש ובדמעות בהתרגשות כבן העומד ומבקש מאביו, היה מאחרוני היוצאים מבית המדרש. מה מאד חרה לו לראות אנשים שמדברים באמצע התפלה ולא חת והעיר להם בתקיפות ובדרכי נועם באהבה ומלב בוער אהבת ועבדות ה'.

בהגיע שבת קודש שבת המלכה היה מתהדר בבגדי שבת לבנים כמנהג אבותינו נע"ג, מתפלל התפילות כדרכו ברגש ובחן, ובסעודות השבת היה מזמר ושר שירי שבת שכתבו גדולי תימן ובראשם מארי שלום שבזי זיע"א בבכי ובסילודין לפאר ולרומם שמו יתברך ולבקש ממנו על גאולתנו ומילוי משאלות ליבנו לטובה.

ליבו היה נקי מעולם לא שמר טינה או כעס גם לאנשים שלא גמלו עימו טובה, תמיד אמר גדול כח השלום ומעולם לא הפסיד אדם מוויתור שעשה.

סבל ייסורין רבים בחייו, ייסורי גוף וניסיונות רבים, מעולם לא נשמעה ממנו תלונה או טרוניה חס ושלום, רק אמר "ישתבח שמו" הכל קיבל מאת הקב"ה באהבה "כי את יאהב השם יוכיח".

זכה והעמיד אחריו בנים תלמידי חכמים ומשפחה ענפה ההולכת בדרך השם וממשיכה את דרכו בשמירת המצוות ודקדוק שמירת מסורת אבות כרצונו וכשאיפתו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן.

הספדים להאזנה:

הספד הרב צפניה רענן

הספד הרב חיים זאיד

 

הסטנדר של רבי יהודה זצ"ל

 

  מאמרים שנכתבו על ידי הסבא רבי יהודה בן יוסף רענן זצ"ל נערך על ידי חתנו הרב רונן לוי שליט"א
  מאמר זכרון מאת המנוח לזכרו של הגר"ש קורח זצ"ל
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
3. 
חבל על דאבדין ולא משתכחין
ידידיה (28/05/2019 21:38:59)
2. 
חכמת אדם תאיר פניו
משה (27/05/2019 22:22:13)
1. נתי (24/05/2019 12:37:43)

עוד...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
חוברת עילוי נשמות
דפוס ברק
הרב רמתי
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
ספר חדש אמת צרופה