לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

הרה"ג בצלאל בסיס זצ"ל

21/04/2010

קווים קצרים לדמות הרה"ג רבי בצלאל בסיס זצ"ל

המנוח ע"ה נולד בשנת ה'תש"ח לאביו הדגול הגאון רבי יחיא בסיס זלה"ה מדייני ראדע בתימן ושם קיבל את ראשית חינוכו לתורה ויראת שמים. וכשגדל המשיך את לימודיו בישיבות הקדושות בארץ ישראל ובפרט בישיבת בית מאיר בב"ב בראשות הגאון רבי זלמן רוטברג זלה"ה כבר שם הצטיין בחריפותו ולמדנותו שהפליאה רבים שהתפלפלו אתו בסוגיות הש"ס.

בהגיעו לפרק האיש מקדש נשא בת גדולים מרתא יהודית (הדסה) תבלחט"א בת הכה"ג רבי אהרן גמיל הלוי זלה"ה תלמיד חכם מפורסם וממנהיגי העדה בפרדס חנה ובנה את ביתו בראש העין ת"ו שם המשיך לשקוד על התורה בהיכלי התורה בכוללים בראשות רבי משה שטרנבוך שליט"א ועוד, ועד ליומו האחרון לא מש מאוהלה של תורה כשהוא ממשיך להפליא בריתחא דאורייתא כמו בחור צעיר את חביריו הת"ח בכולל ועם קושיותיו ותירוציו האיר את עיני הלומדים.

 

בד בבד עסק רבות אף  בהחזקת תורה והיה מְעַשֶׂה את הרבים לתמוך בתלמידי חכמים מאונם ולשם כך כיתת רגליו במקומות רבים ברחבי הארץ, ובמקביל גם עסק רבות בשידוכין והעמיד בתים רבים בישראל, וכל מעשיו היו לשם שמים ושלא ע"מ לקבל פרס. וזכה לסייעתא דשמיא בזכות מאור פניו לכל אחד  קטן כגדול שהיה משמח את הרבים (עיין תענית כ"ב) בהברקותיו ובמילי דבדיחותא. כל זאת עשה למרות שהיה מסובל ביסורים קשים בגופו שנים רבות אך מעולם לא התאונן עליהם וקיבל הכל באהבה.

 

 נלב"ע בז' אייר כשהוא מותר אחריו זרע ישרים מבורך ויראי השם.

תנצב"ה

תמונות משמחת שבע ברכות להרה"ג אלמוג שלמה אכלופי שליט"א נכד רבי אהרן גמיל הלוי


המנוח רבי בצלאל ז"ל נראה למטה בצד ימין ליד אחיו הגר"ע בסיס שליט"א
בריקוד של מצוה

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
4. 
זיכרו! כל צדיק שהקב"ה לוקח בטרם עת היא כדי למתק
גזירה קשה על עם ישראל (22/04/2010 13:16:37)
3. חיים נחום (21/04/2010 13:29:51)
2. מיכאל (21/04/2010 13:23:33)
1. יניב (21/04/2010 13:13:44)

עוד...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק