לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

מרת צביה חובארה ע"ה

8/11/2011

מרת צביה חובארה בת רבי ישעיה מגארי ע"ה  אשת מארי חיים חובארה שליט"א - המארי המפורסם והותיק בשכונת בית וגן.

אהבה צדקה וחסד, מסרה נפשה לגדל צאצאיה לתורה ומצוות, דבקה בה' באמונתה הטהורה ובתפילותיה, הלוויה התקיימה היום יום ג' י"א מרחשון תשע"ב ונטמנה בהר המנוחות בירושלים.

דברי ההספדים בהלוויה - לחץ כאן

יושבים שבעה ברחוב קסוטו 11 בית וגן ירושלים. תנצב"ה


האבלים עטופים בטלית כמנהג תימן


הבנים חלוצי כתף כמנהג תימן כמובא בספר שולחן ערוך המקוצר חלק יורה דעה סימן ק"פ סעיף ט' וז"ל:
[ט] הבנים ושאר האבלים, מנהגינו שהם הולכים סמוך לפני המטה עטופים בטליתותיהם על ראשם ומקצת גופם{טו}. וכפי ההלכה, על אביו ואמו, חולץ כתיפו והולך כך לפני המטה עד שיקבר. אלא אם־כן הבן הוא אדם גדול בתורה ואין כבודו לילך חלוץ־כתף, אינוּ צריך לחלוץ{טז}. ויש מקומות שנהגו כן, דהיינו שמוציא ידו (יש נוהגים הימנית, ויש נוהגים השמאלית) מתוך הבגד באופן שמתגלית כל ידו וזרועו, ומגופו עד כנגד ליבו, ומניח ידו על ראשו, והולך כך אחר המטה{יז}. ויש מקומות שלא נהגו לחלוץ כתף כלל{יח}, אבל הולכים לפני המטה{יט}:


פתק שנתלה על דלת ה"מארי" המסור והאהוב

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
2. מאיר (9/11/2011 08:46:26)
1. חרפוף שלמה (8/11/2011 22:31:59)

עוד...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן