לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור ראש השנה

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

רבני ועסקני בתקופה האחרונה בתימן

רבני ועסקני הקהילה במחוזות צנעא ועמראן, המאמר נשלח לנשיא תימן ולכל השייכים, ע"י פעילי מדינת תימן באו"ם....
24/06/2012

לק"י
כל בני הקהילה היהודית בתימן וחוצה לה רוצים את שלומם ואת שלום בניהם, ולמעשה, אין שם מבני הקהילה מי שרוצה או שואף לאיזה משרה או עבודה בממשלת תימן, לא יועץ ולא סגן, לא פוליטי ולא מינהלי; והנכון הוא היפך מה שפורסם בעיתונות בשנים האחרונות. ובוודאי, אין שם עכשיו בתימן איזה יהודי כשיר\ראוי (מבחינת תעודות ותואר לימודים) לאיזה עבודה מנהלית, אף שהחוקה התימנית מרשה את זאת. וכל בני הקהילה בתימן ומחוצה לה מתפללים אל ה' יתברך העליון ובעל היכולות בעל השמות המבורכות, ומכללם "המפרנס" שיפרנסם בשפע ובכבוד; ובאותם עקרונות שגם שכננו המוסלמים מאמינים בהם, ש"אין ביכולת אף אחד לפגוע במישהו, או לחתוך פרנסתו, אלא אם ה' גזר עליו."

שמענו על רציחת האזרח היהודי התימני אהרון זנדאני הי"ד שנהרג ע"י מוסלמי, באופן נורא בין הרבה אנשים בתוך אחד משוקי עיר הבירה צנעא, והוא אחד מהגולים ממחוז צעדה ומן הדרים בעיר הבירה צנעא על חשבון הממשלה. והכרנוהו מלפני עשרים שנה שהוא כמו כל היהודים התימנים אוהבי תימן ומתפארים בתרבותה ובמסורתה ומחזיקים בה ושומרים עליה, וזו הייתה הסיבה שעליה נאלץ זנדאני לעזוב חלק מבני משפחתו שהיגרו, וחזר לגור בתימן ארץ מולדתו, כי הוא היה מאותם שאינם מסוגלים לנהוג במסורת ומנהגים אחרים משל תימן. וידוע כי לא היה יודע אף לכתוב את שמו, ולכן לא היה מכשף ולא מנהיג בקהילה, כמו שפורסם בעיתונות ובאתרי אינטרנט, אלא היה אזרח תימני פשוט, אוהב את שכניו המוסלמים ואת ארצו בנאמנות. והשם יתן למשפחתו וידידיו אומץ ונחמות, ויראה בעניינו שלא ישמע עוד שבר כזה בגבולנו. 

ואנו מעריכים את מה שדרש הארגון "סוא" המתנגד לאפליה, ואנו מוקירים את הבעת דעתם והיא הבעת דעתנו גם, שלצערנו הרב יש שם בתימן מבצע הסתה נגד הקהילה היהודית, ומעלים סימנים\סמלים גזעניים שקוראים להרוג את היהודים, וזאת היא הסיבה המאיימת על שלום הקהילה היהודית בתימן ועל עתידה, ודבר זה כבר גרם לעקירת\נטישת רוב בני הקהילה לעזוב את בתיהם ואף נאלצו לעזוב את ארץ מולדתם ונמצאו זרים ופליטים בכמה מדינות, ובפרט מאחר רציחתו של הרב משה נהרי הי"ד, ומאחר הרדיפות שהמשיכו נגד היהודים ועל רכושם, ובגלל הידרדרות המצב הביטחוני בתימן באופן כללי.

אמנם ההיסטוריה התימנית מספקת עדות והוכחה טובה על נאמנות יהודי תימן שחיו בה והשקיעו אלפי שנים וממשו את שאיפותיהם והליכותיהם ועבודתם ורעיונותיהם בשירות לטובת תימן הנכבדה בכנות ובנאמנות ובמסירות נפש. כמו כן ההיסטוריה מעידה על ההגנה והחסות שזכו בה ממשלות תימן ומכל השבטים והשיח'ים בתימן. וידוע שהיה ביכולת היהודי לנסוע בכל רחבי תימן בלי מציק ומעיק, אף בזמנים שהיו מלחמות בין השבטים, ומורגלא בפומייהו לומר, "הגר (היהודי), יגינו עליו המכובדים."

ואנו מקווים ומאחלים אך טוב וצדק מאת בני תימן הנכבדים כולם, בעלי החסות והאצילות התימנית היקרה, שבטים ושייכים ובני הממשלה, והצדדים הפולטים ומקבלי ההחלטות (מייצרי החוק), ובראשם מעלת הוד הנשיא הנכבד והנעלה עבד רבו מנצור האדי נשיא תימן, שיתמכו בצדק וימחו את העוול בכל מה שכרוך לענייני תימן ותושביה יהודים או מוסלמים [כוונתי היא כמאמר הנביא, דרשו את שלום העיר וכו', כי בשלומה יהיה לנו שלום], ולא יאפשרו למחבלים ולמשחיתים המחליטים וקובעים לעצמם כפי שהיה נאמר ש"מי שמחזק את מקלו חיה" או "מי שמשתטה משלים את חפצו". ובטוח שהדברים האכזריים והעבירות הנוראות מכאיבים לב כל אדם ישר, וכמו שאמר הפתגם העממי התימני "גניחת שכנך נודדת את שינתך" ק"ו אבלו או צערו או רציחתו.

ולא נותר לנו אלא לבקש מה' שיוסיף לנשיא ארצנו תימן ומנהיגיה חכמה וידע, וידריכם ויעזרם להתגבר על המצוקות ולמנוע העוול ולהפסיק הצרות, וליצור הביטחון והיציבות ולקדם השלום והשגשוג בכל פינות תימן. ואמר החכם, "הביטחון לפני האמונה", ובה' ההצלחה והנחת, ומאתו הטוב והאושר והשלום.

ואסיים דברי ברוב שלומי ומיטב ברכותיי לכול.
תודה
פאיז גראדי
(חכם קהילת אלשבזי) [בחירי סגולה]

פורסם גם באתרים ... בלשון ערבית

http://almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=10&news_id=33411

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=18223

http://www.al-tagheer.com/arts14618.html

http://www.yemeniamerican.com/show.php?nid=2867

עוד מאמרים וכתבות

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
דפוס ברק