לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

לוח לימוד "עמוד יומי" בספר הזוהר הקדוש

4/01/2010

לעיון והורדה לחץ כאן

לוח לימוד "עמוד יומי" בספר הזוהר הקדוש

• אבותינו היו רגילים בלימוד הזוהר. • אף שלא מבינים, יש בו סגולה נפלאה. • כל מי שלמד וקרא זוהר זה זיכך אותו. • בעולם האמת גם מי שלא זכה להבין, שכרו יהיה מרובה. • סגולתו לטהר הנפש, ובמיוחד בזמנינו שהקדושה ירדה מאוד. • יש עניין גדול ללמוד בזוהר כל יום עמוד, ויראה תועלת בעז"ה.  (מתוך דברי מו"ר שליט"א בכנס סוכות ה'תשס"ט)

 

תכנית הספק הלימוד היא עמוד ליום, סה"כ 15 דפים בחודש לשלוש וחצי שנים כדלקמן

סדר הדפים בספר הזוהר המקורי והמפורסם

כרך א: ספר בראשית דפים א – רנא. כרך ב: ספר שמות דפים ב- רעח.

כרך ג: ספר ויקרא דפים ב – קטו. ספר במדבר דפים קיז – רנט. ספר דברים דפים רס – שג

 

 

שנת ה'תשס"ט

שנת ה'תש"ע

שנת ה'תשע"א

שנת ה'תשע"ב

 

ההספק בדפים

ההספק בדפים

ההספק בדפים

ההספק בדפים

תשרי

ספר בראשית א – טו

קפא – קצה

קיא – קכה

קכז -  קלב

מרחשון

טז – ל

קצו - רי

קכו - רמ

קלג -  קמח

כסלו

לא – מה

ריא - רכה

רמא –  רנה

קמט – רנט ספר דברים  רס- רסד

טבת

מו – ס

רכו - רמ

רנו – רסט

רסה -  רפ

שבט

סא – עה

רמא – רסד

רע - רעח

רפא -  רצו

אדר

עו – צ

ספר שמות ב- כ

אדר א' ספר ויקרא ב -  יז, אדר ב' יח -  לג

רצז -  רצט

ניסן

צא – קה

כא – לה

לד -  מט

ש - שג

אייר

קו – קכ

לו - נ

נ -  סה

הדרן עלך ספר הזוהר

חול המועד פסח ה'תשע"ב

מתחילין מחזור חדש

ספר בראשית א – טו

סיון

קכא - קלה

נא- סה

סו -  פ

תמוז

קלו – קנ

סו - פ

פא - צה

מנחם אב

קנא – קסה

פא - צה

צו - קי

אלול

קסו – קפ

צו - קי

קיא – קטו ספר במדבר קיז -  קכז

 

עוד מענייני ל"ג בעומר...

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
החנות