לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פרשת אלה הדברים

אלה הדברים אשר דיבר משה וגו'" (א, א)

"אלה הדברים וגו'" וסמיך ליה "אלה המצוות וגו' (בהר סיני)" (לעיל סוף במדבר), ללמד שאף משנה תורה ניתנה בהר סיני. וצריך ביאור. שהרי כשכתוב 'אלה' אינו מוסיף על האמור לעיל והיל"ל 'ואלה' בכדי שנאמר להוסיף על הראשונים? וצ"ל, שמ"ש "אלה" לפי שעיקרו של ספר דברים אינו אלא דברי תוכחות ולפיכך לא נאמר בו אלא אלה הדברים דאמור בספרי.

 (קייץ המזבח - לרבי חיים כסאר זצ"ל)

 

"ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" (שם, כב)

אין לשון "ויחפרו" אלא לשון בושה - שלא נתכוונו אלא לבושתה של א"י, כמו שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה" כמ"ש חז"ל. ודרך רמז י"ל: ראשי תיבות של: "אנשים לפנינו ויחפרו לנו" - אלול. שבחודש אלול צריך לרגל ולתור במעשיו לחפש בהם ולשוב מהם אל ה'. שזהו לשון אלול לשון ריגול, כתרגום מרגלים - מאלליא.

 

(מקום מקדש - לרבי חיים סנוואני זצ"ל)

 

"ואת יהושוע צויתי וגו'" (ג, כא)

"למה יהושע שבכל התורה חסר וזה מלא? מלמד שבאותה שעה יצא בשש עטרות: הנואי והכח והעושר והחכמה והנבואה והנשיאות. הנואי - שנאמר: 'ונתת מהודך עליו'. הכח - שנאמר: 'נטה ידך בכידון'. העושר - שהעשיר מבית סיחון ועוג כענייין שנאמר: 'וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו'. החכמה - שנאמר: 'ויהושע בן נון מלא רוח חכמה'. הנבואה - שנאמר: 'כי ה' אלקיך עמך'. הנשיאות - שנאמר: 'כל אשר ימרה את פיך' ".

 

(מדרש הגדול - לרבי דוד עדני זצ"ל)

עוד פרשיות בספר דברים

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן