לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

אופן קריאת תיבות "לו" - "לא"

16/02/2012

יח. מנהג רבים בק"ק תימן להבחין בין קריאת תיבת לו בוי"ו הבאה בטעם מוליך, לבין קריאת לא עם באל"ף. דתיבת לו בוי"ו מאריכין בה מעט [7], ותיבת לא באל"ף אין מאריכין בה כלל. ודבר זה יש לדקדק בו דאם לא כן פעמים יביא הדבר לשינוי משמעות ואף לחרוף ח"ו. כגון בפס' ותהי לו לאשה דגבי יצחק (ברא' כד) יש להאריך מעט בתיבת לו. כי אם יקראנה בחפזה יהא משמעו 'לא לאשה' לשון שלילה. אך אם יאריך בה מעט כראוי, יהא עניינו לו בשבילו. וראה עוד למהרי"ץ בחה"ד שהתרה על חירוף העלול להיווצר בפס' ויאמר לו אלהים (ברא' לה).

 

[7]. ודווקא מעט, כי בד בבד עם משיכתה יש ליזהר לחברה עם התיבה שאחריה, שהרי היא בטעם מוליך. ואם יאריך בה הרבה, הריהו מהפך הטעם המוליך למפסיק, והרי זה בא לתקן ונמצא מעוות ח"ו.

להאזנה מאת ר' יהודה גמליאל לחץ כאן

להאזנה מאת ' יהודה דהרי לחץ כאן

 שמות סימן כ"א פסוק ח'

 

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
3. ראובן בן שלום (8/01/2019 10:12:40)
2. הצעיר (24/02/2012 12:50:37)
1. דניאל בר-עוז (22/02/2012 18:40:46)

עוד בחדר המארי

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי