לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

סדר הסליחות בליל וביום כיפור

21/09/2007

 

ליל כיפור

שם הפיוט

תורת אבות

עץ חיים

תפילת כל פה

שיבת ציון

ואני ברוב חסדיך

ע"ח

קכ"ד

ס"א

ר"ג

בשם אלוקי אברהם

ע"ט

קכ"ד(ב)

ס"א

ר"ד

משתחווים

פ"א

ק"ל

ס"ה

ר"ז

ישראל בחירי

פ"ד

קכ"ח(ב)

ס"ג

ר"ח

יום כיפור

שם הפיוט

תורת אבות

עץ חיים

תפילת כל פה

שיבת ציון

ואני ברוב חסדיך

קנ"ט

קכ"ד

ס"א

ר"ה

בשם אלוקי אברהם

ק"ס

קכ"ד(ב)

ס"א

ר"ו

שלומי עליון

קס"ב

קכ"ה

ס"ג

רנ"ט

ישראל בחירי

קס"ג

קכ"ח(ב)

ס"ג

ר"ח

ילוד יעקב יצחק

קס"ז

קל"ג

ס"ח

רי"א

בעשור לחודש

קע"ד

קנ"ב

ע"ז

רס"ז

לשערי חסדיך

קע"ה

קנ"א(ב)

ע"ז

רס"ו

ירושלים למוגייך

קצ"ד

קל"ה

ע'

רי"ד

צור ישראל קדושו

ר"ג

קנ"ח(ב)

פ"ג

רמ"ח

צורינו הקשיבה

ר"ה

ק"ס

פ"ו

רנ"א

צוחתינו תשמעה

רי"ב

קס"ד(ב)

צ'

רנ"ח

דרכי שבעה רועים

רכ"ד

קס"ה(ב)

צ"ו

רע"ב

צנ'ד אלרחמים

רכ"ה

קס"ה(ב)

צ"ו

רע"ג

 

בברכת "תכתבו ותחתמו בספר החיים ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה" – הנהלת בית הכנסת

עוד מענייני יום כיפור

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
החנות