לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

אפתחה פי וצורי אשאלהמשירי מוהר"ר שלום שבזי זיע"א

אפתחה פי וצורי אשאלה / רם ונשא ושוכן מעלה

יגמלני חסדים יגמלה / יום בקראי למולו – יגאלה

ברכו אל ילידי אב המון / הצרופים כזהב פעמון

טוב שמיכם כמו אפרסמון / הסגולה אשר היא נסגלה

דברה לו שכינה בחלום / קום ולך לך ואל תשב הלום

קום נהג מקנך גם נהלם / אל ארצות שהיא לך נחלה

הוא ושרה בנסיון אזלו / קיבלו עול אלהים קיבלו

גם בכבוד ועושר גדלו / מעלתם מאד נתגדלה

יום לימים וצוה גואלו / את ובנך להר המור עלה

את יחידך לעולה העלה / הוא ואתה ואל נא תמעלה

כל קדושים בקולם צעקו / כף לתוך כף ידיהם ספקו

מהרה קום אליעזר לכה / בית בתואל לפדן תלכה

ועשרה גמלים תמשכה / גם וכל טוב עליהם תסבלה

לך ומהר ואל תרבה זמן / לך לשמה ורבקה תשאלה

שים ימינך ולי השבעה / האזינה דברי ושמעה

לך לארצם ואותם תפגעה / חן וחסד לנגדך יפלה

על באר המדינה פגעו / בת בתולה ביפיה נכפלה

פסעה היא למולם פסעה / עד קרבה למולם כרעה

זאת – אלהים – אשר בה אדעה / כי חסדים ליצחק תגמלה

קדמו לו סעודות יאכלן / נם ודבר אני לא אוכלה

רק דברי אדבר נגדכם / החשו לי והטו אזנכם

בן אדוני מבקש בתכם / תקראו לה ופיה נשאלה

שוב ברח לך למקומך / קח לצידה לך ולעמך

גם ורבקה תנהג עמך / בצניעות לאט מתנהלה

תם דברי ועד כאן נאמי / קל וצעיר וחזמ"ק הוא שמי

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
2. אבי (16/08/2009 11:13:20)
1. שחר (28/06/2009 18:15:42)

עוד מילים לשירים

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
דפוס ברק
הרב רמתי
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן