לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

חיי שרה

21/01/2008

מה שזכתה שרה אמנו שיזכרו שני חייה ולא מצאנו שנזכרו שני חיי אשה אחרת זולתה, נראה שהטעם הראשון הוא מפני שהיתה מגיירת את הנשים כמו שאמרו רז"ל (ב"ר פל"ט יד) אברהם אע"ה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. עוד אפשר לומר שזכתה מטעם גמילות חסדים שהייתה עושה, שהרי נראה מהכתוב שהיא היתה אופה לאורחים בעצמה, אף עפ"י שהיה לה שפחות הרבה, שהרי אבאע"ה אומר לה מהרי שלוש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות, הרי שהייתה אופה היא בעצמה וזה לאהבת ג"ח. ואף אע"י שהיתה כבר בת תשעים שנה היתה היא מכינה את האוכל לאורחים ומכל שכן לדברי רז"ל (ב"ר פמ"ח יב) שהם היו תשע סאין. ועוד שמעתי טעם שהכתוב רמז קנין המערה באיזה שנה היה הקנין כי למדו חז"ל (עי' ב"ר פנ"ח ח) כל דיני השטר מויקם שדה עפרון וכו'. נשאר לנו ללמוד התאריך איפה נרמז. יוצא שנקנית המערה בשנת בפ"ה לבריאה, כי המבול היה בשנת אלף ותרנ"ו שנה לבריאת העולם, ונח היה בן שש מאות שנה וחיה עוד שלוש מאות וחמישים שנה הרי שמת נח בשנת ב"ו [=ב' אלפים ושש שנים] לבריאת העולם. ואברהם אע"ה היה בן נ"ח שנים כשמת נח, ושנת המאה לאב"א שנת במ"ח לבריאת העולם. ויצחק אבינו ע"ה נולד בשנת המאה לאברהם אבינו, צרף עוד ל"ז שנים של שנת העקידה, נמצא שהמערה נקנית שנת בפ"ה לבריאת העולם. ואפשר לתת סימן לזה, בפ"ה מלא אנחנו יכולים לומר שנקנית מערת המכפלה בכסף מלא.

עוד מחידושי מארי יחיא אלשיך על תורה

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
ספר חדש אמת צרופה
הרב רמתי
דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן