לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

פקודי

21/01/2008

אלה פקודי וכו'. שמעתי טעם על פסוק זה שכולו רומז על התורה. אלה, שנ' (דברים ד מה) אלה העדות והחוקים וכו'. פקודי, אלו המצוות שנ' בהם (תהלים יט ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב. המשכן משכן, זו התורה שנקראת משכן על שם שבאמצעותה משכין ה' שכינתו בינינו, וכן ארז"ל (אבות פ"ג מ"ו) שלושה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם, ומנין שאפילו אחד שנ' (שמות כ כא) בכל המקום וגו'. ונאמר משכן שני פעמים, אחד כנגד תורה שבכתב ואחד כנגד תורה שבע"פ. העדות, זו התורה שנא' בה (שם כח טז) ונתת אל הארון את העדות. וכן הוא אומר (דברים לא כא) וענתה השירה הזאת לפניו לעד. אשר פקד על פי משה, לשון צווי לענין זה כלו' שמשה רבינו הוא שנצטווה בכל התורה כולה ונתן אותה לנו. דבר אחר אשר פקד על פי משה, שכל ת"ח שבדור כאילו נתמנה מפי משה רבינו ע"ה, כמו ואתה הפקד את הלויים (במדבר א נ) וכן שיש בו ניצוץ א' ממשה, שהכל קיבלו ממנו, כמו שנא' (במדבר יא כה) ויאצל מן הרוח אשר עליו וגו', וכן רז"ל אמרו בתלמוד (ביצה לח א) על מי שהוא ת"ח, משה שפיר קאמרת. עבודת הלויים, זוהי התורה שהטיל הכ' אותה עליהם יותר מכל ישראל, שנ' (דה"ב לא ג) לתת מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה', ולפיכך לא ניתן לשבט לוי חלק בארץ כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה. ביד איתמר וגו', שהכהנים מוטל עליהם להגות בה יותר משאר השבט לפי שהם אוכלים המתנות והתרומות ופרנסתם מצויה להם, כמחז"ל (תנחומא בשלח סי' כ) לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן שניה להם אוכלי תרומה. ועוד נרמז במלת איתמר, כאילו היא כתובה אית מר, כלו' שאם יש ת"ח או אפי' בשווין הכהן קודם כמו שנ' (ויקרא כא ח) וקדשתו, אבל אם האחר הוא גדול בתורה הוא קודם, שכן אמרו חז"ל (הוריות יג א) כהן קודם ללוי, לוי קודם לישראל, ישראל לממזר וכו', בד"א בזמן שכולן שוין אבל בזמן שהאחר גדול בתורה אפי' ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ לכל דבר שנא' (משלי ג טו) יקרה היא מפנינים אפי' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים.

עוד מחידושי מארי יחיא אלשיך על תורה

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק