r בעניין הקרונה מאת מכון המאורות - נוסח תימן

בעניין הקרונה מאת מכון המאורות

17 מרץ

מצורף בזהסדר תפילה מיוחד לאומרו בכל יוםלמניעת נגף ה'קורונה'נסדר ונערך ע"י רבני בית ההוראה שליט"אלצפיה או הורדת סדר התפילה וכן חומרים נוספים על הקורונה – לחצו כעת כאן
~ לזיכוי הרבים! ניתן להדפיס ולשתף כמה שיותר ~
שימו לב! המעוניינים לתרום להדפסת 'סדר התפילה' לזיכוי הרבים, יפנו למערכת בהקדם.

*
חדש מבית קו המאורות!קו חיזוק מיוחד לתפילות שיעורים ושיחות להצלה מנגיף הקורונהלאור המצב הקשה עם התפשטות נגיף הקורונה, אנו מבקשים להודיע לציבור הרחב על פתיחת קו מיוחד של תפילות שיעורים ושיחות להצלת הכלל מנגיף הקורונה ל"ע. בין היתר תמצאו בקו: • לקיחת שתי פרקי תהלים ע"י אלפי המאזינים ברוב עם. • אמירת פיטום הקטורת ברוב עם. • שיחות ודרשות על נגיף ה'קורונה', מפי טובי הרבנים והמרצים.ועוד ועוד. 
חייגו כעת: 8416* / 03-30-88-88-5 שלוחה אפס. שמעו ותחי נפשכם!
*

פדיון נפשלהצלה וישועה ממגפת הקורונה ל"ע
רבני ישיבת מאורות הרש"ש יערכו פדיון נפש, הנודע בסגולתו ובכוחו לפעול ישועות ממגפות ומדבר רח"לכפי שכותב הגאון רבי עקיבא איגר זצוק"ל באיגרת ההצלה מהדבר שפרץ בזמנו
לפדיון נפש לישועה והצלהחייגו כעת: 1800-30-27-77או במייל חוזר.

*
מסר אקטואלי מבית 'כולנה'

מהרה"ג רבי דוד משה בלוי שליט"א

בנושא: 

כיצד נתמודד עם השלכות הקורונה?

קישורים להורדה מופיעים בתחתית המייל

אם הסרטון לא נפתח תוכלו לצפות בלחיצה כאן

להורדה מגוגל דרייב לחצו כאן

להורדה מג'מבו מייל לחצו כאן

0