r הגמל וספרי התורה - נוסח תימן

הגמל וספרי התורה

23 ינואר


אמרו כי בזמן כהר"ר יוסף אלקארה היה המלך שונא לישראל ביותר, עד שגזר שישרפו כל ספרי תורה שבצנעא, חס ושלום. הדבר יצא מפי המלך, והשלוחים עם הרבה גמלים מיהרו ובאו אל מחנה העברים, ותהי ראשית פשיטות היד בכנסת .בית-אלשיך", ויבריכו גמל אחד. (החזנים) פתחו להם שער בית הכנסת (ודלתות) ההיכלות, ויאמרו להם : 'טלו אתם לעצמכם. הנם מסורים לפניכם טוב בעיניכם עשו. אנו אין לנו רשות להוציאן'. השלוחים הוציאו מקצת ספרים משא גמל אחד ונתנום עליו וקשרום יפה עליו. כיון שהשלימו משאו באו להעמידו ולא יכול לעמוד. הכוהו ולא עמד. חזרו ונטלן מהם להקל ממשאן, אולי משאו כבד עליה ולא עמד. הוסיפו להכנתן מכות הרבה ולא עמד. רצו קצת מהשלוחים להגיד למלך כדבר הזה היה, ועתה מה נעשה. אמר המלך : פרקו משאו מעליו והחזירו הספרים למקומן ושובו לכם בשלום, אולי יגיע לכם נזק מזה. חזרו ועשו כדבר המלך. בקשו להעמיד הגמל ולא יכול לעמוד. הכוהו הכה ופצוע ולא קם ולא זע. חזרו אצל המלך, אמרו לו : כבר בטלו כל כוחותיו ולא יכול לעמוד. אמר להם ; אם כן הוא, הביאו אותו איברים איברים. באו ונחרו אותו בפתח בית הכנסת באשר הוא רובץ שם ונטלוהו איברים איברים וחתיכות חתיכות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0