r מיזם מיוחד לאור המצב - נוסח תימן

מיזם מיוחד לאור המצב

6 אפריל

לא יכולים לטבול את הכלים במקווה כלים? פתרון קל ויעיל לטבילת כלים // קובץ שפתי מלך חלק ו' – ניסן ה'תש"פ | בהלכות הקורונה וימי חג הפסח

לאור בקשת רבים מפאת המצב הנתון כעתבו ישנה סכנה לטבול את הכלים במקוואות הכלים ברחבי הארץהקמנו מערכת מיוחדת לפתרון קל ויעיל לטבילת כלים ללא צורך ללכת למקוואות הכלים ברחבי הארץבהוראת ובעזרת כמה מרבני בית ההוראה 'המאורות' שליט"אוכהוראת שעה בלבד
מכירת כלים הטעונים טבילה לגוימצורף כאן טופס מכירת הכלים הטעונים טבילה לגוי למילוי– כל שעליכם לעשות זה למלאות את הטופס המצורף או לשלוח אלינו את פרטיכם האישיים, וע"י מינוי השליחות אנו נמכור בעבורכם את הכלים לגוי –

להלן דיני טבילת כלים בעת הזאת לאור נגיף הקורונה:א. כל כלי הטעון טבילה חדש, יש לטובלו כדת וכהלכה במקווה כלים, כמבואר בשולחן ערוך ובפוסקים. ב. בעת הזאת, שרבים ממקוואות הכלים סגורים, וכן רבים חוששים מלטבול את הכלים במקוואות הכלים מחשש סכנה. יש לדבר עיצות כדלהלן.ג. אם לוקחים את הכלי הטעון טבילה ועושים לו פירוק אומנותי באמצעות יהודי, ובכך נחשב גמר מלאכתו ע"י ישראל ואין צריך טבילה.אלא שפירוק אומנותי אינו ניתן לעשות לכל כלי, שהרי בכלים מסוימים הכלי ינזק ולא יהיה ניתן לתקנו. [ויש מן הפוסקים הסוברים דלא מהני לפרק רק את כבל החשמל].

ד. עיצה נוספת והיא היעילה ביותר בנדון דידן, היא להקנות את הכלי לגוי בקניין גמור או מתנה ואח"כ חוזר ושואל ממנו לשימוש.ה. לאור המצב, אנו נותנים לציבור את האפשרות למנות אותנו שלוחים למכור בעבורם את הכלים הנדרשים לגוי, כאשר הגוי נותן את האפשרות לשאול ממנו את הכלים. ומיד לאחר הפסח אנו שבים ומקבלים ממנו את הכלים באמצעות הרב.בדרך זאת, יש אפשרות למלאות את הטופס המצורף ולשלוח אלינו (שימו לב- הטופס המצורף ניתן למלאותו בעודו סגור, ואין צורך להדפיסו ולחתום עליו, רק לא לשכוח לשמור את השינויים ולשלוח אלינו). כן ישנה דרך נוספת, לשלוח אלינו את פרטיכם האישיים במייל חוזר וע"י מינוי השליחות אנו נמכור בעבורכם את הכלים הנדרשים.
ו. חשוב להדגיש , כי במקרה האחרון כאשר יהיה אפשר להטביל את הכלי יש לטובלו בלא ברכה.

ניתן לבצע את ההרשמה למכירת הכלים לגוי, גם באמצעות אתר 'המאורות' ע"י מילוי הפרטיםלהרשמה – לחצו כאן


אנו תפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו אכי"ר.

תזכורת על מכירת החמץ ניתן למכור את החמץ דרך בית ההוראה 'המאורות' ללא צורך להגיע אל הרב.אנא הזדרזו ואל תמתינו לרגע האחרון, צפוי עומס כבד מאד על המערכת ובתקווה שנתגבר על העומס.
לקבלת טופס המכירה – שלחו מייל חוזר עם בקשה לקבלה. – כל שעליכם לעשות, זה למלאות הפרטים על הטופס הסגור, בשדות הריקים, ושוב לסגור את הקובץ שלא יאבדו הנתונים. ושוב לשלוח אלינו במייל זה -לאחר מכן נשתדל אי"ה לשלוח אליכם אישור על קבלת הטופס.

מלבד זאת, לנוחיותכם ניתן לבצע הרשמה למכירת חמץ גם בדרכים הבאות:
לביצוע הרשמה אונליין דרך האתר – לחצו כאןלביצוע הרשמה טלפונית עם נציג בית ההוראה – חייגו ל: 03-30-88-88-5 שלוחה 10לקריאת הלכות מכירת חמץ בעת הזאת – לחצו כאן*קובץ שפתי מלך חלק ו' – מאסף תורני בענייני נגיף הקורונה והלכות חג הפסחבעזרת ה' אנו שוקדים על הכנת קובץ מפואר וחגיגימשולחנם של רבותינו רבני בית ההוראה שליט"אחלק מתוכן העניינים:~ שאלות הלכתיות בעקבות נגיף הקורונה ~~ דינים והדרכות לעריכת ליל הסדר בצל הקורונה ~~ גנוזות נפלאות מאת מרן הגר"ש קורח זצוק"ל ~~ דברי חיזוק מעניינא דיומא מאת הרבנים שליט"א ~ועוד ועוד.
להנצחות / הקדשות לקובץ זה – אנא פנו למערכת בהקדם האפשרי במייל חוזר או בטל' – 0527199650

בברכת התורה,מערכת 'המאורות'

0