r מקומות לברכת האילנות - נוסח תימן

מקומות לברכת האילנות

31 מרץ

היות ורבים מחפשים מקומות לברכת האילנות, לכן נשמח אם תוכלו ליידע אותנו במייל על מנת לפרסם לתועלת הרבים. השולחים מתבקשים לכתוב שם העיר, רחוב, מספר הבית ושמות האילנות. ברוכים תהיו.

כתובת המייל לעדכן ולהתעדכן: brilanot@gmail.com

0