r עידכונים ממכון המאורות - נוסח תימן

עידכונים ממכון המאורות

27 נובמבר

עצרת מספד והתעוררות בבית הכנסת צופיוף לזכר הרה"ג רבי יואל חכימה זצ”ל • צפו בגלריה מניחום אבלים

בנו חביבו – הרב משה חיים חכימה שליט"א בהספד אמש על אביו זצ"להאזינו להספד בנו חביבו שהגיע בתוך השבעה להספיד את אביו, עם הטלית וכו' כמנהג ק"ק תימן>> לצפיה בגלריה ובשידור חוזר מהעצרת – לחצו כאן <<


להלן מתולדותיו חייו ופעליו של הגאון רבי יואל חכימה זצ”ל
(הדרך ערש”ק פרשת ויצא תשפ”א)

אבל בשערי ירושלים עם היוודע דבר פטירתו של האי גברא רבא, החכם השלם, מלא חכמה ותבונה, למד ושינן תורת ה’ לכל מבקש, הדיד שינה מעיניו לעסוק מאורייתא קדישתא, שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק טיבותיה לנפשיה, מיקירי קרתא דשופריא, תלמידו חביבו של גדול הדור מרן ראש הישיבה שליט”א, מראשי בית המדרש ‘שבת אחים גם יחד’ ור”מ בישיבת ‘הפקדתי שומרים’ – הגאון רבי יואל חכימה זצ”ל, אשר הסתלק בעוונותינו הרבים בחטף אחר שנדבק בנגיף הקורונה, והוא בן נ”ט שנים בפטירתו.

המנוח זצ”ל נולד בעיר פתח תקווה לאביו רבי משה חכימה זצ”ל, מדמויות ההוד של בני עדת תימן, משחר ילדותו קיבל חינוך ערכי וטהור, ועוד בהיותו נער הפציר בחבריו הקרובים הסובבים אותו לבוא עמו ללמוד בישיבות קדושות, היות שבאותם ימים גברה ידם של אינשי דלא מעלי שניסו לסדוק את חומות היהדות ולהכניס בקרבה רוחות זרות.

הוא הלך ללמוד במשך תקופה בישיבת “שדי חמד”. בעודו משפיע על כמה מחבריו לעשות כן. לאחר מכן הלך ללמוד בישיבת ‘אהל מועד’ בירושלים, שהיתה בראשית הקמתה, ושם עלה והתעלה במעלות התורה והיראה. בישיבה הגדולה הלך ללמוד בישיבת ‘פורת יוסף’ בעיר העתיקה, והיה לתלמידו וחביבו של גדול הדור מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט”א, שעמו הקפיד להתייעץ על כל צעד ושעל עד יומו האחרון.

לאחר נישואיו למד בכולל ‘רבי דוד ומשה’ בירושלים והיה איש אמונו של הרה”צ רבי משה בן טוב זצ”ל. הוא החל להשמיע שיעורים בגמרא שאליהם הצטרפו אברכים חשובים ובני עליה, ובמשך היום קיים שיעור קבוע לעמלי כפיים, תוך שהוא מעודד אותם לקבוע עיתים לתורה.

זמן קצר לאחר מכן נקרא על ידי הגאון רבי דניאל פלבני שליט”א לכהן כאחד הרמי”ם החשובים בישיבת ‘הפקדתי שומרי’ם, שבאותם ימים מנתה מספר בתי מדרש בשכונת שמואל הנביא ובית ישראל. תלמידיו מספרים כי הוא ניחן בכישרונות עצומים ובכושר דיבור נפלא, והיה בעל יכולת עצומה להעביר שיעורי גמרא בשפה ברורה, בטוב טעם ובסברה ישרה, ובזכות כישוריו אלו הצליח למשוך אליו יהודים רבים אל ד’ אמות של הלכה.

עוד קבע את לימודו בבתי המדרש ‘צופיוף’, ‘שערי שלום’ ו’שבת אחים’, ובשבת היה הקובע את לימודו ושיעוריו במשכן התורה ‘אהל שלמה’ ששם הרביץ תורה לשומעי לקחו.

להמשך קריאה – לחץ כאןאו צפה בקובץ המצורף

התרגשות גדולה בציבור בני היהדות החרדית בבית שמש, עם ייסוד הכולל לבני תימן על טהרת הקודש, עבור חשובי האברכים עמלי תורה דק”ק ‘תפארת תימן’ בראשות הגאון רבי נריה חבארה שליט”א, המנהלים כל אורחות חייהם בטהרה כמסורת המפוארת של יהדות תימן מאז ומקדם.

מקום של כבוד קנתה ק”ק ‘תפארת תימן’ בשכונה החרדית “קנה בשם” בבית שמש, שבשנים האחרונות התרחבה והסתעפה במטרה הקדושה להחזיר עטרה ליושנה, במסגרת הקהילה מתחנכים ב”ה בני ובנות הקהלה הק’ מקרב עולי תימן, מאוחדים במסגרת הקהילה המיוחדת לעדת בני תימן בלי לרעות בשדות זרים ח”ו.

הקהילה הקדושה ‘תפארת תימן’ המתנוססת בטהרת הדעה וההשקפה, התבססה בשנים האחרונות בייסוד התלמוד תורה (“מדרש” – כלשון מסורת בני תימן) ‘דרך הקודש’ על טהרת הקודש, ובבית חינוך לבנות ‘אהל רחל’ ע”ש זוגתו הצנוה”ח ע”ה של הגה”צ רבי שלמה לייב וויינבערגער שליט”א אב”ד פאיע וחבר הבד”ץ דקהל יטב לב ד’סאטמאר.

כעת ב”ה כבר זוכים בני הקהלה לראות פירות מפוארים תנובות שנות ההשקעה הגדולה של כל ההתחלות קשות, וכעת בס”ד הגיעו לכך לייסד בשעטו”מ “כולל” מיוחד לחשובי בני הקהלה, ה”ה צורבים תלמידי חכמים ועמלי התורה מחוגי בני יהדות תימן, ובעזה”י יתחילו סדרי לימוד מיוחדים בעיון והעמקה בשו”ע אורח חיים תוך שימת דגש להעמקת המקורות של מנהגי יהדות תימן ע”פ המסורה שקיבלו מאבותיהם ורבותיהם דור אחר דור עד ימי הבית שיבנה בב”א.

זהו עוד כולל מיוחד שהולך וקם תחת רשת המפעל האדיר “מבצר הכוללים” על טהרת הקודש בבית שמש מיסודו ובנשיאותו של רבינו הגדול כ”ק מרן הגאב”ד ירושלים הגרי”ט וייס שליט”א, אשר מצודתו פרוסה גם הכולל המיוחד והראשון במינו המיועד לבני השבט המפואר של קהל עדת יוצאי תימן.

הכולל מתנהל ע”י העסקן החשוב מוה”ר אהרן דאווידאוויטש שליט”א מנהל הכולל “בני ירושלים” שע”י “מבצר הכוללים” בבית שמש, שלקח על שכמו עול קיום הכולל יחד עם חברי הנהלת “מבצר הכוללים” בנשיאות מרן הגאב”ד שליט”א.

מעמד פתיחת הכולל ביום ג’ פרשת וירא ט”ז לחדש מרחשון תשפ”א התקיים ברוב התרגשות “מעמד פתיחת הכולל”, בראשות רבני העיר בית שמש, כ”ק הגה”צ רבי יהושע ראזנבערגער שליט”א חבר הביד”צ פעיה”ק ומרא דאתרא קרית הרמ”א ומב”ש, וראשי הכוללים ברשת ‘מבצר הכוללים עטה”ק הגאון רבי מאיר העלער שליט”א מו”צ דעדתינו ומרא דאתרא קרית חסידים, הגאון רבי שמואל בראנסדארפער שליט”א דומ”צ ורב ק”ק ברסלב וק”ק תולדות אברהם יצחק, והגאון רבי יחזקאל כהן שליט”א מו”צ דעדתינו ומרא דאתרא קנה בשם. מנהל הכולל מוה”ר אהרן דאווידאוויטש שליט”א פתח את המעמד בהביעו גודל התרגשות כלל יראי ה’ מול פריחתה הנפלאה של הקהלה הק’ ‘תפארת תימן’, אשר תקוות כולם שתתבסס במוסדותיה ותתרחב ביתר שאת ועוז, כאשר גילה כי בקרוב מתכננים בני הקהלה הק’ לפתוח אי”ה ישיבה לצעירים לטובי בני הקהלה לתפארת בני עדת תימן.

רב הקהלה הגאון רבי נריה חובארה שליט”א השמיע דברים נרגשים בהביעו שבח והודאה להשי”ת על הצלחת הקהלה שתה”ל התרחבה לתפארה, וכעת עם פתיחת כולל מיוחד לציבור האברכים שהם בלעה”ר תלמידי חכמים מופלגים ועמלי תורה, ובמסגרת הכולל ימשיכו להתעלות מעלה מעלה ויחזירו לעדת תימן את ימי גדולתה ותפארתה בס”ד.

כן עמד על אבני היסוד של הקהלה המתנוססת על טהרת הקודש במטרתה קודש להתנהל בדרך הצרופה של מסורת בני תימן, מתוך התבדלות גמורה מרוחות זרות ומכל עניני הרחוב ח”ו, ולצעוד לאורם של מאורי הדורות מייסדי הקהלות הנפרדות ומנתבי דרך העדה החרדית ובראשם לאור תורתו ומשנתו של מרן רביה”ק מסאטמאר זי”ע, וציין כי בני הקהילה נוהגים לקבוע שיעורים קבועים ברבים בספה”ק ויואל משה בעיון ובפלפול התלמידים למען ידעו את הדרך ילכו בה בצוק העתים האלו.

כ”ק הגה”צ רבי יהושע ראזנבערגער שליט”א חבר הבד”צ ואב”ד שערי רמ”א הביע בדבריו התפעלות רבה מקהלת הקודש תפארת תימן והעיד על צורבי בית מדרשם האברכים החשובים אשר חזותם מוכיחה עליהם באצילות פניהם, והרעיף טללי תחיה אודות מעלת החזרת עטרה ליושנה ליהדות תימן על טהרת הקודש.

בסיום המעמד, בירכו הרבנים שליט”א את חכמי ורבני הכולל החדש בברכת לחיים וחילכם לאורייתא, ובקרב הציבור ננסכה התרגשות והתרוממות דקדושה, כאשר הבשורה המרנינה אודות המרגלית החדשה בכתרה של “מבצר הכוללים” התפשטה בעיר התורה והיראה והביאה להרמת קרן ושמחת התורה.
>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> יחד עם ברכת הבשמים – כמנהגינו: בבית הגרי"ג אדלשטיין, ברית לנין הגר"ש בעדני, נכד הגר"י עשורי ראש מוסדות יודעי בינה בחדרה • גלריה

היום (שלישי), בביתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ברחוב ראב"ד בבני ברק, נערכה שמחת הברית לנין מרן הגר"ש בעדני, זקן חברי מועצת חכמי התורה, נכד לבנו הגר"ד בעדני, ולהגר"י עשורי – ראש מוסדות יודעי בינה בחדרה. בשל חולשתו הגר"ש בעדני לא השתתף. בסנדקאות כובד ראש הישיבה הרב אדלשטיין, והגר"נ בן סניור כובד בברכות. 

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> גלריה: במלאות 4 שנים לפטירת הגאון רבי יצחק ישראל שרבאני זצ”ל ראש כולל ישועות יעקב י-ם | עצרת זכרון בהשתתפות הגרב”צ מוצפי וחתנו הגאון רבי עמרם קורח שליט”א

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> מבזקי אתר המאורותשביבי אור:על הגאון הצדיק רבינו סעדיה אלנדאף זצוק”ל • יריעה נרחבת במלאות 21 שנה לפטירתו – מפרי עטו של הגאון רבי מיכאל זכריהו שליט"א >> לצפיה – לחצו כאן או בקובץ המצורף <<פרסום ראשון: רשת בתי ההוראה 'המאורות'. בשורה משמחת! בסייעתא דשמיא, כהמשך ישיר למפעלים הכבירים של מוסדותינו הקדו', וכחלק מהמערך העולמי 'קו ההלכה המאורות', בו משיבים כ-60 רבנים ומורי הוראה מכל רחבי הארץ. אנו שמחים לבשר כי אנו שוקדים על הקמת בתי ההוראה שע"י רבני קו ההלכה, בכל עיר ועיר בקהילות הקודש. המעוניינים להיות רכזים ולסייע באיזור מגוריהם – יש לפנות למערכת בהקדם.קונטרס הלכה ומנהג לחג החנוכה: בשבועות הקרובים יצ"ל בס"ד קונטרס 'הלכה ומנהג' על הלכות חנוכה למנהג קהילותינו, ויחולק חינם לבתי כנסת מק"ק תימן. ניתן לקבל חוברת זו המכילה הלכות חנוכה מן הש"ס ומאות פסקים של גאוני דורינו, בשילוב מנהגי קהילותינו, ע"י שליחת בקשה למייל – a0556786072@gmail.com

באו"ם מזהירים: תימן בסכנת הרעב החמורה ביותר מזה עשרות שנים באו"ם מזהירים הערב כי תימן נמצאת בסכנת הרעב החמורה ביותר מזה עשרות שנים. סוכנויות הידיעות.
קול רינה וישועה באהלי צדיקים: ברכת מזל טוב שלוחה למורינו ורבינו הגאון רבי פנחס קורח שליט"א ראש בית המדרש שערי הלכה בני ברק, לרגל אירוסי נכדו בן לחתנו הרה"ג רבי אליהו חבשוש שליט"א, ונכדתו בת לבנו הרה"ג רבי נתנאל קורח שליט"א.

ליומא דהילולא: רב העיר נס ציונה הגאון הרב שאול אחרק זצ”ל • פרופיל מיוחד ומרתק באתר המאורות – לצפיה לחצו כאן <<
>> >> >> >> 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0