r עידכונים ממכון המאורות - נוסח תימן

עידכונים ממכון המאורות

26 מאי

לרגל חג השבועות מקבץ עדכונים מבית 'המאורות' המרכז הרוחני ליהדות תימן:

הופיע ויצא לאור שובקונטרס 'אורה של תורה'בענייני עמלה של תורה וחג השבועותמשיחותיו המאלפות של הגאון הצדיק רבינו סעדיה בן יוסף זצוק"למשגיח ישיבות נוה ארץ ושארית יוסף באר – יעקב

אורה של תורה.PNG

~ מיוחד לידידי המאורות! מצורף הקונטרס חינם(!) במהדורא דיגיטלית להדפסה ~שיחות אלו נערכו ונסדרו מתוך שיחותיו המאלפות שרוממו והגביהו את קומתם של אלפי תלמידיו הרבים במשך כל ימות השנה, ובפרט בערב חג השבועות
חלקים משיחות אלו כבר ראו אור עולם בספר 'לדעת חכמה ומוסר' מבית מכון המאורות שע"י מוסדות אור תורת שלום על אלול וימים נוראיםכאשר כרך נוסף מסדרה זו, בענייני תורה ודרך ארץ, נמצא ממש בשלבי עריכה מתקדמים.להנצחות והקדשות בספר זה – יש לפנות למערכת המכון במייל חוזר או בטל' – 052-716-9898
*
מצו"בגיליון 'אהבתי תורתך'מבית גיליונות גנזי מלכים

פרויקט מיוחד לחג השבועותבענייני ומעלת כתיבת ספר תורה והשלמתו
*
שימו לב!
ניתן להשיג דיסק משיחותיו המאלפות של רבינו הגה"צ זצ"לשנאמרו בישיבות הקדו' שארית יוסף ונוה ארץשרבים רבים התרוממו טפח וטפחיים והתעלו לבני תורה אמיתיים

דיסק הרב בן יוסף.PNG

ליצירת קשר ולרכישת הספרים ולהשגת הדיסקיםיש לפנות למערכת בטל' – 052-716-9898 | sm088302222@gmail.com
*
שיחה מאלפת לחג השבועות בצל הקורונה מהו הקשר בין חג השבועות לתקופת הקורונה?מאת הרב צביאלי בן צור שליט"א
לצפיה כעת – לחצו כאן

0