r עידכונים ממכון המאורות - נוסח תימן

עידכונים ממכון המאורות

1 יוני

בימים אלו כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה ח"ו, אנו מעוניינים בס"דלייעל ולשדרג את מערך הדיוור של 'המאורות' – המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן בהזדמנות זאת, נבקש מכל הידידים היקרים הי"ו לשלוח אלינו כל חדשות או עדכונים מהנעשה והנשמע בקהילות הקודש
כמו כן, נבקש לקבל כל מאמר או הוראות ההלכה מאת רבותינו שליט"א, על מנת לפרסמם ברבים, וזכות הרבים תעמוד לכם לעד.>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 
מיוחד מבית קו המאורות בימים אלו נערך שדרוג מקיף במערכת קו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן
גולת הכותרת – תגבור מענה ההלכה בכל שעות היממה – החל מ8 בבוקר ועד 1 בלילה.מלבד זאת – הננו שמחים לבשר!כי יפתח בקו שלוחת 'מאזינים למאזינים'במת המאזינים הגדולה ביותר בתבל!!!בה כל אחד ואחד יוכל להקליט רעיונות קצרצים, אקטואליה מהנעשה והנשמע, חדשות ועדכונים ועוד ועוד.

השבוע!גיליון חגיגי ומיוחד לרגל הילולת מרן הגאון רבינו יחיא יצחק הלוי זצוק"ל ראב"ד גלילות תימן'גנזי מלכים' – כ"ד – גירסא משודרגת ומיוחדתמדור חדש ומיוחד! פולמוס – היסטורית יהדות תימן בהלכה ואגדה>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

הודעה חשובה!בימים אלו כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה ח"ו, אנו מעוניינים בס"דלייעל ולשדרג את מערך הדיוור של 'המאורות' – המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימןבהזדמנות זאת, נבקש מכל הידידים היקרים הי"ולשלוח אלינו כל חדשות או עדכונים מהנעשה והנשמע בקהילות הקודש
כמו כן, נבקש לקבל כל מאמר או הוראות ההלכה מאת רבותינו שליט"א, על מנת לפרסמם ברבים, וזכות הרבים תעמוד לכם לעד.>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 
מיוחד מבית קו המאורותבימים אלו נערך שדרוג מקיף במערכת קו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן
גולת הכותרת – תגבור מענה ההלכה בכל שעות היממה – החל מ8 בבוקר ועד 1 בלילה.מלבד זאת – הננו שמחים לבשר!כי יפתח בקו שלוחת 'מאזינים למאזינים'במת המאזינים הגדולה ביותר בתבל!!!בה כל אחד ואחד יוכל להקליט רעיונות קצרצים, אקטואליה מהנעשה והנשמע, חדשות ועדכונים ועוד ועוד.

~ שימו לב – המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסנן תכנים לא ראויים, וכן מאזינים שישאירו הודעות לא ראויות יחסמו לצמיתות ~>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 
יש לך עיצה לייעול ושדרוג – הצעות ומיזמים – שלחו אלינו במייל חוזר. מבטיחים שנקרא בע"ה!

בברכת שלא תצא תקלה מתחת ידינו,מערכת המאורות

~ שימו לב – המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסנן תכנים לא ראויים, וכן מאזינים שישאירו הודעות לא ראויות יחסמו לצמיתות ~>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 
יש לך עיצה לייעול ושדרוג – הצעות ומיזמים – שלחו אלינו במייל חוזר. מבטיחים שנקרא בע"ה!

בברכת שלא תצא תקלה מתחת ידינו,מערכת המאורות

0